revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Napoteni delavci nerezidenti in posebna davčna osnova od plač in nadomestil plač

Delodajalec je na začasno delo v tujino (Nemčijo) napotil nerezidenta (rezidenta BiH), za katerega je pridobil potrdilo A1, da bo v času napotitve ostal socialno zavarovan v Sloveniji. Po 45.a členu ZDoh-2 je določeno, da se v davčno osnovo pod izpolnjenimi pogoji ne všteva znesek dohodka v velikosti 20 % plače oziroma nadomestila plače. Delavec nikoli ni bil rezident Nemčije. Projekt v tujini bo trajal med 40 in 50 dni. Delodajalec je v konkretnem primeru dolžan odtegniti akontacijo dohodnine pri obračunu plač, ker ni pridobil obrazca KIDO za oprostitev plačila akontacije dohodnine. Ali sme delodajalec upoštevati določbo o posebni davčni osnovi tudi za nerezidenta Slovenije?

Odgovor: Če so pogoji glede rezidentstva in tudi drugi pogoji po 45.a členu ZDoh-2 izpolnjeni, lahko delodajalec tudi za nerezidenta izračuna posebno davčno osnovo po 45.a členu ZDoh-2. Oddaja obrazca REK za te primere je omogočena. Vendar pa dohodek nerezidenta po KIDO med Slovenijo in BiH nima vira v Sloveniji, če delavec dela ne opravi v Sloveniji, temveč v tujini. Po tej konvenciji je ta dohodek obdavčljiv v državi rezidentstva. Oprostitev plačila dohodnine v Sloveniji pred izplačilom dohodka se uveljavlja na podlagi Fursove odločbe po zahtevku KIDO (KIDO 5). Če je delodajalec slovensko dohodnino že obračunal, odtegnil in plačal, lahko delavec (ali po pooblastilu njegov delodajalec) na podlagi potrjenega zahtevka KIDO (v praksi uporaba KIDO 12) od Fursa zahteva vračilo plačane akontacije dohodnine.

Več o tem in drugih temah na posvetovanju Zveze RFR Aktualno o povračilih stroškov, napotenih, normirancih in popravkih napak.

dr. Mateja Drobež Tomšič

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kakšna obveza so po vašem mnenju davki?