revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Vlaganja v sredstva, prejeta v upravljanje

Javni zavod sprašuje, kako naj knjiži vlaganja v opredmetena osnovna sredstva iz presežka prihodkov nad odhodki, saj meni, da so to njegova sredstva, ki jih je ustvaril s dejavnostjo na trgu.

Odgovor: Javni zavod je sredstva v upravljanju prejel od svojega ustanovitelja, kar pa ne pomeni, da je postal tudi dejanski lastnik teh sredstev (razen primerov, ko so sredstva prenesena tudi v lastništvo javnih zavodov). Lastnik sredstev je še vedno ustanovitelj, torej država ali občina. Vsako vlaganje javnega zavoda v opredmetena osnovna sredstva (povečanje nabavne vrednosti) iz presežka prihodkov nad odhodki pomeni povečanje premoženja države ali občine. To povečanje se praviloma uskladi že ob usklajevanju po 37. členu ZR, ko javni zavod ustanovitelju sporoči presežek prihodkov nad odhodki (konto podskupine 985). Ko javni zavod porabi presežek prihodkov nad odhodki za vlaganja, knjiži to porabo samo znotraj kontov skupine 98.

Več o tej in drugih temah na posvetovanju Zveze RFR Priprave na letno poročanje v javnem sektorju.

Mag. Milenka Čižman

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kaj menite o stanovitnosti in predvidljivosti slovenskega davčno-poslovnega okolja?