revijaIKS.si SPLETNA ZBIRKA PREDPISOV ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Storitve, povezane z izvozom blaga

Družba, ki se ukvarja z logističnimi storitvami, pri čemer opravlja tudi prevoze, povezane z izvozom blaga, je po sprejemu sodbe Sodišča EU C-288/16 od svojih podizvajalcev začela prejemati račune za opravljene storitve prevoza, na katerih je obračunan tudi DDV. Prav tako družba izdaja račune tako neposrednemu izvozniku kot tudi glavnemu organizatorju prevoza, ki so večinoma družbe s sedežem v drugih državah članicah EU. Zanima jo, katero klavzulo naj uporabi pri izdaji računa družbi iz druge države članice, če je bila obveščena, da v posameznih državah članicah omenjene sodbe še niso implementirali oziroma so tam take vrste storitve oproščene DDV ne glede na to, komu se zaračunajo.

Odgovor: Na podlagi sodbe C-288/16 in Fursovega mnenja se oprostitev DDV po 52/1/e ZDDV-1 nanaša le na storitve, povezane z izvozom blaga, če se te storitve zaračunajo neposredno pošiljatelju (izvozniku) blaga ali naslovniku (kupcu) blaga. Če je izdan račun za opravljene storitve družbi s sedežem v drugi državi članici, se nanj vpiše klavzula »obrnjena davčna obveznost (reverse charge) oziroma DDV ni obračunan po 1. odstavku 25. člena ZDDV-1«. Če so te vrste storitev v drugi državi članici oproščene plačila DDV, se ta transakcija vpiše le v obračun DDV, v rekapitulacijsko poročilo pa ne. Več o tem na posvetovanju DDV pri prevozih in drugih storitvah, izvoz in uvoz blaga, spremembe predpisov in številne druge aktualne teme.

Andreja Kostelec, univ. dipl. ekon.

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Zakaj je zakonodajalec umestil javno obravnavo sprememb temelnjih davčnih predpisov (ZDavP, ZDoh-2 in ZDDPO-2) v čas poletnih počitnic (od 21. 7. do 11. 8.)?