revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Poročanje o povračilih stroškov dnevnic mednarodnim avtoprevoznikom

Slovenska družba ima registrirano dejavnost avtoprevozništva. Zaposluje 10 delavcev. Večina delavcev običajno opravlja prevoze po Sloveniji in tujini. Delodajalec je za prevoze po državah EU in Efte za te delavce pridobil potrdilo A1 za avtoprevoznike po 13. členu Uredbe 883/2004/ES (potrdilo A1 za sočasno zaposlene). Običajno te poti trajajo od 5 do 7 dni. Delodajalec se je z delavci dogovoril, da jim bo za dneve, ko delavci opravljajo prevoze po tujini, izplačal povračilo stroškov prehrane v znesku neobdavčene dnevnice po ZDoh-2. V katero polje individualnega obračuna davčnega odtegljaja (obrazca iREK) mora družba poročati o povračilu stroškov prehrane (dnevnic)?

Odgovor: Furs je v spletni publikaciji Dohodki iz zaposlitve, Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino – Podrobnejši opis (4. izdaja, marec 2018, poglavje 1.0) zapisal, da se davčna obravnava za napotene delavce uporablja tudi za tiste delavce, ki običajno delajo v Sloveniji in v vsaj eni od drugih držav članic EU ali Efte (tako imenovane sočasno zaposlene). Med te delavce spadajo tudi mednarodni avtoprevozniki, ki običajno opravljajo prevoze po Sloveniji in drugih državah članicah EU in Efte. Enako bi veljalo, če bi te prevoze opravljali tudi po državah zunaj EU in Efte. Furs je svojo utemeljitev oprl na delovnopravno opredelitev napotenih delavcev, med katere po smernicah MDDSZEM sodijo tudi mednarodni avtoprevozniki, ki jih delodajalec napotuje na delo v tujino (208. in 209. člen ZDR-1). Zaradi tega Zveza RFR v konkretnem primeru meni, da družba delodajalka o izplačanih povračilih neobdavčenih dnevnic avtoprevoznikom za čas opravljanja prevozov po tujini poroča v polju B06č – Povračilo stroškov prehrane v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino do 30 dni ali 90 dni.

Dr. Mateja Drobež Tomšič

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kakšna obveza so po vašem mnenju davki?