revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Prejeta sredstva iz EU od drugega uporabnika, ki ni ustanovitelj javnega zavoda

Kako javni zavod knjiži prejeta sredstva iz EU za pridobitev osnovnih sredstev od ministrstva, če je njegov ustanovitelj občina?

Odgovor: Javni zavodi oziroma določeni uporabniki prejeta denarna sredstva za investicije iz drugih virov izkazujejo kot obveznosti za osnovna sredstva ali pa kot dolgoročne pasivne časovne razmejitve. Če drugi uporabniki (dajalci denarnih sredstev – financerji) niso ustanovitelji določenih uporabnikov (prejemnikov denarnih sredstev), se lahko financerji, ustanovitelji in določeni uporabniki v tripartitni pogodbi dogovorijo, da se dana sredstva obravnavajo kot sredstva, prejeta v upravljanje. Obveznost za osnovna sredstva, prejeta v upravljanje, namreč lahko izkazujejo le, če je to usklajeno z ustanoviteljem oziroma ustanovitelji, če jih je več. V nasprotnem primeru določeni uporabniki ob pridobitvi sredstev oblikujejo vir v okviru dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, iz katerega lahko pokrivajo stroške amortizacije. Glede na to, da v tej skupini kontov ni predvidena posebna podskupina za pripoznanje namenskih denarnih sredstev, se lahko uporabi konto podskupine 922, ki je sicer namenjena prejetim donacijam.

Mag. Milenka Čižman

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kakšna obveza so po vašem mnenju davki?