Podatki o povprečni mesečni bruto plači

na zaposlenega in o povprečni mesečni bruto plači na zaposlenega zadnje 3 mesece

 
Povprečna mesečna bruto plača v RS Povprečna mesečna bruto plača v RS za zadnje 3 mesece UL RS
mesec znesek v EUR
rast1
obdobje znesek v EUR
X/17 1.621,46 1,1 % VIII/17 - X/17 1.613,17 79/17
XI/17 1.756,95 8,4 % IX/17 - XI/17 1.661,25 5/18
XII/17 1.723,13 -1,9 % X/17-XII/17 1.700,64 15/18
I/18 1.659,27 -3,7 % XI/17 - I/18 1.713,15 21/18
II/18 1.638,00 -1,3 % XII/17 - II/18 1.673,44 30/18
III/18 1.670,69 2,0 % I/18 - III/18 1.656,02 36/18
IV/18 1.664,19 -0,4 % II/18 - IV/18 1.657,68 44/18
V/18 1.663,23 -0,1 % III/18 - V/18 1.666,03 52/18
VI/18 1.654,00 -0,6 % IV/18 - VI/18 1.660,47 58/18
VII/18 1.650,84 -0,2 % V/18 - VII/18 1.656,02 64/18
VIII/18 1.669,51 1,1 % VI/18 - VIII/18 1.658,11 69/18
IX/18 1.632,88 -2,2 % VII/18 - IX/18 1.651,04 77/18

1 Odstotek rasti glede na prejšnji mesec.