revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Strokovna znanja v priročnem formatu

Tiskane izdaje pokrivajo vsa ključna strokovna področja in vam hkrati ponujajo priročen dostop do temeljnih znanj in informacij za uspešno delo na področjih računovodstva, davščin in financ.

 

ZBIRKE STANDARDOV

ZBIRKA PREDPISOV

KONTNI NAČRTI

STROKOVNA LITERATURA

ZBIRKA PREDPISOV

Zbirka predpisov Zveze RFR

Zbirka vsebuje 17 zvezkov neuradno prečiščenih besedil predpisov, organiziranih tako, da omogočajo preprosto iskanje besedila predpisa, dopolnjuje pa jih izčrpna spletna zbirka. Dostop do spletne zbirke brezplačno pridobijo vsi naročniki zbirke predpisov Zveze RFR.

Posodobljena zbirka predpisov pomeni praktično in verodostojno pomoč pri delu. Posamezni zvezki pokrivajo smiselne sklope, znotraj njih pa so predstavljeni temeljni in podrejeni predpisi, ki jih spremljajo strokovne uvodne predstavitve. Zaradi kakovostne nosilne embalaže, barvnih oznak in informativnih kazal je dostop do besedil predpisov preprost in hiter. Zveza RFR zbirko predpisov nenehno posodablja. Z nakupom zbirke pridobite spletni dostop do zadnjih sprememb predpisov. Ob večjih spremembah dobite prenovljen zvezek, s katerim preprosto nadomestite starega.

Zbirka vsebuje 500 prečiščenih besedil predpisov, v spletni različici pa jo dopolnjuje še 250 dodatnih besedil.
 

Stare zbirke združene v novi Zbirki predpisov Zveze RFR

V novi Zbirki predpisov Zveze RFR bodo prenovljene in posodobljene vse dosedanje zbirke (Zbirka računovodskih  in nekaterih drugih predpisov za leto 2013, Zbirka predpisov o dajatvah za leto 2013, Zbirka o DDV za leto 2013, Zbirka mednarodnih davčnih in računovodskih predpisov, Zbirka mednarodnih standardov računovodskega poročanja).

Starih zbirk ne bomo več prečiščevali.


01. RAČUNOVODSTVO
1. zvezek: RAČUNOVODSTVO IN KNJIGOVODSTVO, ZASEBNI                      SEKTOR
2. zvezek: RAČUNOVODSTVO IN KNJIGOVODSTVO,                                    MEDNARODNI PRAVNI RED ZA ZASEBNI SEKTOR
3. zvezek: RAČUNOVODSTVO IN KNJIGOVODSTVO, JAVNI                          SEKTOR
4. zvezek: JAVNA OBJAVA PODATKOV, REVIDIRANJE IN                              NADZIRANJE

02. DAVŠČINE
1. zvezek: DAVEK NA DODANO VREDNOST IN DRUGI                                  PROMETNI DAVKI
2. zvezek: DAVKI PRAVNIH OSEB
3. zvezek: DAVKI FIZIČNIH OSEB
4. zvezek: PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
5. zvezek: DRUGE DAVŠČINE
6. zvezek: MEDDRŽAVNE POGODBE
7. zvezek: DAVČNI POSTOPEK IN DAVČNA SLUŽBA TER                              PORAVNAVA DAVKOV

03. POVEZANI PREDPISI
­1. zvezek: STATUSNO PRAVO IN STATUS SUBJEKTOV
2. zvezek: OBLIGACIJSKA RAZMERJA IN INSOLVENČNI                                POSTOPKI
3. zvezek: JAVNE FINANCE
4. zvezek: FINANČNO POSLOVANJE IN PLAČILNI PROMET
5. zvezek: DELOVNO PRAVO IN KOLEKTIVNE POGODBE
6. zvezek: DRUGI POVEZANI PREDPISI
 

NAROČNIŠKI MODELI IN UGODNOSTI

Velika novost prenovljene izdaje je brezplačen dostop do spletne zbirke za vse naročnike zbirke predpisov. Tako imajo naročniki v vsakem trenutku dostop do najnovejšega besedila predpisa. Z nakupom zbirke si zagotovite tudi obveščanje o spremembah predpisov in prejemanje prenovljenih zvezkov. Obdobje naročnine na prejemanje obvestil in obnovljenih predpisov lahko izberete (36, 24, 12 ali mesecev).

 
Cena v paketu Enkratno plačilo Mesečno plačilo
 36 mesecev  1.080 EUR 33 EUR
 24 mesecev 855 EUR  39 EUR 
 12 mesecev 600 EUR 55 EUR
Cene so brez DDV (9,5 %)
PODALJŠANJE NAROČNINE
Obdobje Enkratno plačilo Mesečno plačilo
 12 mesecev  300 EUR 28 EUR
Cene so brez DDV (9,5 %)Več informacij na brezplačni številki 
080 1957.


info@zbirkapredpisov.si


NAROČITE SVOJ IZVOD

Zbirka predpisov Zveze RFR, naročnina za 12 mesecev

Redna cena:  
Cena za naročnike revije IKS:  
Študentska cena:  
Akcijska cena:  
Članska cena:  
 
PLAČNIK
      
 
   
 
PODATKI ZA ČLANSKI POPUST
 
 

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kaj menite o stanovitnosti in predvidljivosti slovenskega davčno-poslovnega okolja?