revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Strokovna srečanja, na katerih so predstavljene aktualne računovodske, davčne in druge sorodne vsebine

Posvetovanja so namenjena predvsem obravnavi zahtevnejših strokovnih vsebin in sprememb predpisov ter njihovega vpliva na računovodsko prakso. Na posvetovanjih poteka razprava med svetovalci in udeleženci v obliki odgovorov na postavljena vprašanja.

PRAKTIČNI PAKETI IN NOVE UGODNOSTI ZA RAČUNOVODJE

Po novem lahko izbirate med dvema ugodnima naročniškima paketoma. Najmanj 275 EUR prihranka letno. Najmanj 294 EUR prihranka letno.

POSVETOVANJE 1/19

Letno poročanje za javni sektor


Maribor, 10. januarja 2019 ob 9. uri v hotelu Piramida, Ulica heroja Šlandra 10

Ljubljana, 11. januarja 2019 ob 9. uri v hotelu in kongresnem centru Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4


VSEBINA POSVETOVANJA

Obravnavali bomo pripravo računovodskih izkazov in računovodskih pojasnil ter obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Posebno pozornost bomo namenili poslovnim dogodkom pri računovodskih postavkah, ki so bili kot problemi zaznani v letu 2018, in sicer pri osnovnih sredstvih, zalogah, časovnih razmejitvah, terjatvah, prihodkih, odhodkih, poslovnem izidu, obveznostih za sredstva v upravljanju in drugih.

Posvetovanje je namenjeno računovodjem v javnem sektorju − pri določenih in drugih uporabnikih, računovodjem v računovodskih servisih, ki vodijo računovodstvo za javni sektor, in vsem, ki so odgovorni za poslovanje v javnem sektorju − direktorjem, ravnateljem, predstojnikom in drugim. 

Informacije in prijava

 


POSVETOVANJE 2/19

Letno poročanje za organizacije, ki računovodijo po SRS

Maribor, 17. januarja 2019 ob 9. uri v hotelu Piramida, Ulica heroja Šlandra 10

Ljubljana, 21. januarja 2019 ob 9. uri v kongresnem centru Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4 
 

VSEBINA POSVETOVANJA

Na posvetovanju bomo pregledali obveznosti poročanja subjektov, ki računovodijo po SRS. Poudarili bomo tiste poslovne dogodke, ki so povezani z merjenjem posameznih vrst sredstev in obveznosti ob koncu poslovnega leta, ter tiste, ki so povezani s prikazovanjem prihodkov in odhodkov. Pregledali bomo izračun bilančnega dobička in načine njegove uporabe ter načine pokrivanja izgube. Tiste organizacije, ki pripravljajo poročevalske pakete, bomo opozorili na razlike med SRS in MSRP. Pregledali bomo tudi posebnosti poročanja, ki veljajo za organizacije, ki niso gospodarske družbe. Pri davčnih temah se bomo osredotočili na tiste, ki so povezane z zaključevanjem poslovnega leta v okviru obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Dotaknili se bomo tudi novosti, ki organizacije čakajo s 1. januarjem 2019.

Informacije in prijava

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kaj menite o stanovitnosti in predvidljivosti slovenskega davčno-poslovnega okolja?