revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Strokovna srečanja, na katerih so predstavljene aktualne računovodske, davčne in druge sorodne vsebine

Posvetovanja so namenjena predvsem obravnavi zahtevnejših strokovnih vsebin in sprememb predpisov ter njihovega vpliva na računovodsko prakso. Na posvetovanjih poteka razprava med svetovalci in udeleženci v obliki odgovorov na postavljena vprašanja.

PRAKTIČNI PAKETI IN NOVE UGODNOSTI ZA RAČUNOVODJE

Po novem lahko izbirate med dvema ugodnima naročniškima paketoma. Najmanj 275 EUR prihranka letno. Najmanj 294 EUR prihranka letno.

POSVETOVANJE 9/18

Priprave na letno poročanje v javnem sektorju


Maribor, 8. novembra 2018 ob 9. uri v hotelu Piramida, Ulica heroja Šlandra 10
 
Ljubljana, 9. novembra 2018 ob 9. uri v hotelu in kongresnem centru Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4
 

VSEBINA POSVETOVANJA

Pred sestavitvijo računovodskih izkazov morajo določeni in drugi uporabniki pregledati knjiženja v poslovnih knjigah, dokončno obračunati davke, ugotoviti poslovni izid in pripraviti podatke za računovodsko in poslovno poročanje. Pri tem pa se nemalokrat srečujejo z različnim razumevanjem računovodskih postavk, ki je posledica načinov knjiženja po načelu poslovnega dogodka in načelu denarnega toka. Zaradi tega je pomembno poznavanje stičnih točk, ki zagotavljajo usklajenost knjiženj in pravilne računovodske izkaze. Na posvetovanju bo poudarek na preverjanju tistih računovodskih postavk, kjer so trki med drugimi in določenimi uporabniki najpogostejši.
 
Pri davčni obravnavi sta ob koncu leta najpomembnejša obračun DDPO in dokončni obračun DDV. Pri obeh je treba dobro poznati pravila razvrščanja prihodkov in odhodkov oziroma vrste prometa in s tem povezane posebnosti (nepriznane odhodke, davčne olajšave, oproščen promet in podobno). Zaradi tega bo poudarek na napakah, ki se pojavljajo pri obravnavi teh računovodskih in davčnih kategorij, in kako pristopiti k popravkom teh napak.
 
Posvetovanje je namenjeno ne le računovodjem pri določenih in drugih uporabnikih, računovodjem v računovodskih servisih, ki vodijo računovodstvo za določene in druge uporabnike, in vsem tistim, ki so odgovorni za poslovanje, direktorjem, ravnateljem, predstojnikom, ampak še posebej ustanoviteljem in financerjem določenih uporabnikov, ki pripravljajo razpise, pogodbe in druge dokumente za črpanje proračunskih sredstev.

Informacije in prijava

 

POSVETOVANJE 10/18

Priprave na letno poročanje organizacij, ki računovodijo po SRS


Maribor, 15. november 2018 ob 9. uri v hotelu Piramida, Ulica heroja Šlandra 10

Ljubljana, 16. november 2018 ob 9. uri v kongresnem centru Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4
 

VSEBINA POSVETOVANJA

Zaključevanje poslovnega leta 2018 bo minilo razmeroma mirno, čeprav nas že takoj v začetku leta 2019 čakajo spremembe na področju računovodenja najemov in pripoznavanja prihodkov. Na posvetovanju se bomo sicer dotaknili novosti, ki nas čakajo, a bo glavnina namenjena osvežitvi zahtev poročanja po ZGD-1 in SRS. Pri sredstvih, obveznostih, prihodkih in odhodkih bomo opozorili na tista področja, ki pred zaključkom poslovnega leta zahtevajo še posebno presojo. Ker pa v obdobju pred zaključevanjem poslovnega leta izračunavamo tudi predvideno davčno obveznost, bomo pregledali še davčne olajšave, se dotaknili davčno nepriznanih odhodkov ter opozorili na posebnosti obdavčitve v sistemu normiranih odhodkov in pri opravljanju nepridobitne dejavnosti.

Informacije in prijava

 

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kaj menite o stanovitnosti in predvidljivosti slovenskega davčno-poslovnega okolja?