revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Strokovna srečanja, na katerih so predstavljene aktualne računovodske, davčne in druge sorodne vsebine

Posvetovanja so namenjena predvsem obravnavi zahtevnejših strokovnih vsebin in sprememb predpisov ter njihovega vpliva na računovodsko prakso. Na posvetovanjih poteka razprava med svetovalci in udeleženci v obliki odgovorov na postavljena vprašanja.

PRAKTIČNI PAKETI IN NOVE UGODNOSTI ZA RAČUNOVODJE

Po novem lahko izbirate med dvema ugodnima naročniškima paketoma. Najmanj 275 EUR prihranka letno. Najmanj 294 EUR prihranka letno.

POSVETOVANJE 1/19

Letno poročanje za javni sektor


Maribor, 10. januarja 2019 ob 9. uri v hotelu Piramida, Ulica heroja Šlandra 10

Ljubljana, 11. januarja 2019 ob 9. uri v hotelu in kongresnem centru Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4


VSEBINA POSVETOVANJA

Obravnavali bomo pripravo računovodskih izkazov in računovodskih pojasnil ter obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Posebno pozornost bomo namenili poslovnim dogodkom pri računovodskih postavkah, ki so bili kot problemi zaznani v letu 2018, in sicer pri osnovnih sredstvih, zalogah, časovnih razmejitvah, terjatvah, prihodkih, odhodkih, poslovnem izidu, obveznostih za sredstva v upravljanju in drugih.

Posvetovanje je namenjeno računovodjem v javnem sektorju − pri določenih in drugih uporabnikih, računovodjem v računovodskih servisih, ki vodijo računovodstvo za javni sektor, in vsem, ki so odgovorni za poslovanje v javnem sektorju − direktorjem, ravnateljem, predstojnikom in drugim. 

 

PROGRAM POSVETOVANJA
1. Letno poročanje in nekatere aktualne teme
Vsebina, oddaja in sprejem letnega poročila | Upoštevanje računovodskih načel v javnem sektorju | Zaključni postopki pri popisu in usklajevanju | Druga poročanja ob zaključku leta | Vpliv novih SRS na javni sektor

2. Preveritev postavk za izdelavo bilance stanja 
Oblikovanje obveznosti do virov sredstev | Obravnava osnovnih sredstev, investicij in  povezanih stroškov | Nakup opreme iz različnih virov in obračun amortizacije | Odtujitev in dajanje v najem sredstev, prejetih v upravljanje | Knjiženje vračila sredstev ustanovitelju | Obravnava terjatev in obveznosti | Uporaba časovnih razmejitev | Knjiženje zahtevkov za proračunska in za evropska sredstva – problem denarnega toka | Predujmi, odloženi prihodki in druga vnaprejšnja plačila | Obravnava vseh vrst zalog | Ugotovitev, razporeditev in poraba poslovnega izida

3. Preveritev postavk za izdelavo izkaza poslovnega izida in obračuna DDPO
Obravnava prihodkov in odhodkov pri določenih in drugih uporabnikih | Poslovanje v svojem/tujem imenu za svoj/tuji račun | Pogojni prihodki | Sestavine prodajnega posla | Prihodki iz različnih virov | Ločevanje prihodkov in odhodkov po dejavnostih | Obravnava nekaterih vrst stroškov | Povezava računovodskega ločevanja prihodkov in odhodkov po dejavnostih z ločevanjem prihodkov in odhodkov za potrebe obračuna DDPO | Ugotavljanje davčne osnove | Pokrivanje davčne izgube | Uveljavljanje olajšav | Prenos neizkoriščenih davčnih olajšav in vrstni red uveljavljanja | Plačevanje akontacij v letu 2019


Posvetovanje vodita mag. Milenka Čižman in mag. Andreja Bajuk Mušič.


CENA

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 162 EUR (brez DDV), za nenaročnike pa je 180 EUR (brez DDV). Udeležnino nakažete na TRR 19100-0010275361, Deželna banka, d. d., sklic naročniki 00 ....-0119, sklic nenaročniki 00 51339-0119.

Paketni naročniki naj ob prijavi sporočijo, da izkoriščajo posvetovanje iz paketa, tako da v opombe vnesejo besedo PAKET. Udeleženci posvetovanja prejmejo gradivo s prosojnicami in preglednicami, med odmorom pa tudi okrepčilo z napitkom. Posvetovanje se bo končalo z odgovori na njihova vprašanja.

Več informacij: Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si


PRIJAVA

Prijavite se lahko do 5. januarja 2019. Prijavite se s spodnjo spletno prijavnico.
Redna cena:  
Cena za naročnike revije IKS:  
Študentska cena:  
Akcijska cena:  
Članska cena:  
 
PLAČNIK
      
   
 
PODATKI ZA ČLANSKI POPUST
 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kaj menite o stanovitnosti in predvidljivosti slovenskega davčno-poslovnega okolja?