revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Strokovna srečanja, na katerih so predstavljene aktualne računovodske, davčne in druge sorodne vsebine

Posvetovanja so namenjena predvsem obravnavi zahtevnejših strokovnih vsebin in sprememb predpisov ter njihovega vpliva na računovodsko prakso. Na posvetovanjih poteka razprava med svetovalci in udeleženci v obliki odgovorov na postavljena vprašanja.

PRAKTIČNI PAKETI IN NOVE UGODNOSTI ZA RAČUNOVODJE

Po novem lahko izbirate med dvema ugodnima naročniškima paketoma. Najmanj 275 EUR prihranka letno. Najmanj 294 EUR prihranka letno.

POSVETOVANJE 10/17

Priprave na letno poročanje organizacij, ki računovodijo po SRS

Maribor, 20. november 2017 ob 9. uri v hotelu Piramida, Ulica heroja Šlandra 10

Ljubljana, 21. november 2017 ob 9. uri v kongresnem centru Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4


VSEBINA POSVETOVANJA
Po letu 2016, ko je bilo za organizacije, ki poročajo po SRS, precej sprememb tako pri računovodenju kot tudi pri samem poročanju, bo zaključevanje poslovnega leta 2017 potekalo nekoliko mirneje. Na posvetu bomo predstavili spremembe ZGD-1, ki se nanašajo na poročanje, opozorili na tista področja, ki zahtevajo dodatno presojo pri zaključevanju poslovnega leta tako pri sredstvih in obveznostih kot tudi pri pripoznavanju prihodkov in odhodkov. Izpostavili bomo ključne postopke pri izvedbi popisa in knjiženju popisnih razlik. Pri davčnih temah se bomo osredotočili na tiste, ki so povezane z zaključevanjem poslovnega leta v okviru obračuna davka od dohodkov pravnih oseb.
 

 

PROGRAM POSVETOVANJA
1. Pregled zahtev ZGD-1 in njegove spremembe v letu 2017 
Vsebina letnega poročila, obseg poročanja in zavezanci | Spremembe ZGD-1, ki se nanašajo na računovodenje

2. Poudarki glede merjenja sredstev in obveznosti ob zaključku leta
Opredmetena osnovna sredstva | Neopredmetena sredstva | Naložbene nepremičnine | Finančne naložbe | Zaloge | Obveznosti | Rezervacije
 
3. Poudarki glede izkazovanja prihodkov in odhodkov ob zaključku leta
Prihodki v luči obljub, danih kupcem | Spodbudnine | Usredstveni stroški | Odloženi prihodki in odloženi stroški | Zavrnjeni računi za opravljene storitve | Popravki terjatev in finančnih naložb | Kriptovalute

4. Popis sredstev in obveznosti
Čas popisa | Izvedba popisa | Popisni primanjkljaji

5. Izbrane teme obračuna davka od dohodka pravnih oseb
Davčna osnova | Nepriznani odhodki | Davčne olajšave | Obdavčitev v sistemu normiranih odhodkov

Posvetovanje vodita mag. Andreja Bajuk Mušič in dr. Marjan Odar.


CENA

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 162 EUR (brez DDV), za nenaročnike pa je 10 % višja. Udeležnino nakažete na TRR 19100-0010275361, Deželna banka, d. d., sklic naročniki 00 ....-1017, sklic nenaročniki 00 51339-1017.

Paketni naročniki naj ob prijavi sporočijo, da izkoriščajo posvetovanje iz paketa, tako da v opombe vnesejo besedo PAKET. Udeleženci posvetovanja prejmejo gradivo s prosojnicami in preglednicami, med odmorom pa tudi okrepčilo z napitkom. Posvetovanje se bo končalo z odgovori na njihova vprašanja.

Več informacij: Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si.


PRIJAVA

Prijavite se lahko do 15. novembra. Prijavite se s spodnjo spletno prijavnico.
 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kaj menite o stanovitnosti in predvidljivosti slovenskega davčno-poslovnega okolja?