revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Strokovna srečanja, na katerih so predstavljene aktualne računovodske, davčne in druge sorodne vsebine

Posvetovanja so namenjena predvsem obravnavi zahtevnejših strokovnih vsebin in sprememb predpisov ter njihovega vpliva na računovodsko prakso. Na posvetovanjih poteka razprava med svetovalci in udeleženci v obliki odgovorov na postavljena vprašanja.

PRAKTIČNI PAKETI IN NOVE UGODNOSTI ZA RAČUNOVODJE

Po novem lahko izbirate med dvema ugodnima naročniškima paketoma. Najmanj 275 EUR prihranka letno. Najmanj 294 EUR prihranka letno.

POSVETOVANJE 3/18

Izračun davka od dohodkov pravnih oseb

Maribor, 15. februar 2018 ob 9. uri v hotelu Piramida, Ulica heroja Šlandra 10

Ljubljana, 16. februar 2018 ob 9. uri v hotelu in kongresnem centru Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4


Posamezne računovodske postavke lahko različno vplivajo na izračun obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb. Obravnavali jih bomo prek postavk v obrazcu davčnega obračuna. Pojasnili bomo, zakaj se davčna osnova razlikuje od poslovnega izida in da imamo lahko kljub poslovni izgubi davčno obveznost. Posvetili se bomo aktualni (davčni) praksi in vprašanjem v zvezi s pripravo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb, kot so olajšave za investiranje in druge postavke. Obravnavali bomo tudi spremembe pri obdavčitvi z davkom od dohodkov pravnih oseb 2018.

 

PROGRAM POSVETOVANJA
1. Splošno o izračunu davka od dohodkov pravnih oseb
Davčni zavezanci in davčna stopnja | Izvzemanje dela poslovanja iz davčnega obračuna | Shema davčnega obračuna | Obravnava davčne izgube | V tujini plačani davek | Priprava obračuna, roki za oddajo in plačilo davka

2. Posebnosti pri obravnavi nekaterih računovodskih kategorij
Amortizacija in odpis | Prevrednotenje osnovnih sredstev, naložbenih nepremičnin in zalog | Prevrednotenje, oslabitev in odprava finančnih naložb | Popravki vrednosti in odpisi poslovnih terjatev in obveznosti | Oslabitev dobrega imena | Spremembe davčne osnove zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak
 
3. Nepriznani in delno priznani odhodki in prihodki
Rezervacije in aktuarski preračuni | Dividende in dividendam podobni dohodki | Obresti med povezanimi osebami vključno s tanko kapitalizacijo | Kapitalski dobički in izgube | Reprezentančni stroški in stroški nadzornih organov | Stroški dela in povračila stroškov zaposlenim | Drugi poslovno nepotrebni in nepriznani odhodki

4. Davčne olajšave
Investicijska olajšava | Olajšava za raziskave in razvoj | Olajšava za zaposlovanje | Olajšava za PDPZ | Olajšava za donacije

5. Spremembe pri obdavčitvi z davkom od dohodkov pravnih oseb v letu 2018
Obdavčitev z normiranimi odhodki | Davčna osnova pri prevrednotenjih finančnih instrumentov

6. Vprašanja in odgovori


Posvetovanje vodita dr. Matjaž Prusnik in dr. Mateja Drobež Tomšič.

CENA

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 162 EUR (brez DDV), za nenaročnike pa 180 EUR (brez DDV). Udeležnino nakažete na TRR 19100-0010275361, Deželna banka, d. d., sklic naročniki 00 ....-0318, sklic nenaročniki 00 51339-0318.

Paketni naročniki naj ob prijavi sporočijo, da izkoriščajo posvetovanje iz paketa, tako da v opombe vnesejo besedo PAKET. Udeleženci posvetovanja prejmejo gradivo s prosojnicami in preglednicami, med odmorom pa tudi okrepčilo z napitkom. Posvetovanje se bo končalo z odgovori na njihova vprašanja.

Več informacij: Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si


PRIJAVA

Prijavite se lahko do 12. februarja 2018. Prijavite se s spodnjo spletno prijavnico.
Redna cena:  
Cena za naročnike revije IKS:  
Študentska cena:  
Akcijska cena:  
Članska cena:  
 
PLAČNIK
      
   
 
PODATKI ZA ČLANSKI POPUST
 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Zakaj je zakonodajalec umestil javno obravnavo sprememb temelnjih davčnih predpisov (ZDavP, ZDoh-2 in ZDDPO-2) v čas poletnih počitnic (od 21. 7. do 11. 8.)?