revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Strokovna srečanja, na katerih so predstavljene aktualne računovodske, davčne in druge sorodne vsebine

Posvetovanja so namenjena predvsem obravnavi zahtevnejših strokovnih vsebin in sprememb predpisov ter njihovega vpliva na računovodsko prakso. Na posvetovanjih poteka razprava med svetovalci in udeleženci v obliki odgovorov na postavljena vprašanja.

PRAKTIČNI PAKETI IN NOVE UGODNOSTI ZA RAČUNOVODJE

Po novem lahko izbirate med dvema ugodnima naročniškima paketoma. Najmanj 275 EUR prihranka letno. Najmanj 294 EUR prihranka letno.

POSVETOVANJE 4/18

Napake pri računovodenju in DDV v javnem sektorju

Maribor, 9. april 2018 ob 9. uri v hotelu Piramida, Ulica heroja Šlandra 10

Ljubljana, 10. april 2018 ob 9. uri v hotelu in kongresnem centru Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4


Iz prejetih telefonskih in pisnih vprašanj izhaja, da občine, zavodi, društva in drugi poslovni subjekti, ki poslujejo z njimi, pogosto že pri sklepanju poslov naredijo napake, ki imajo za posledico napačen obračun DDV ali računovodsko obravnavo poslovnih dogodkov. Napake se pojavljajo tudi pri izdajanju in zavračanju računov, obravnavi predplačil in raznih transferov. Te napake lahko pomembno vplivajo na odbitek DDV in odbitni delež. To in še druga tekoča problematika so teme tokratnega posvetovanja Zveze RFR in so podrobneje predstavljene v programu.

 

PROGRAM POSVETOVANJA
1. Računovodska obravnava in najpogostejše napake
Knjigovodske listine kot podlaga za poslovne dogodke | Knjiženje računov, zahtevkov in drugih dokumentov | Kako knjižiti vnaprejšnja plačila, kot so predujmi, are, varščine in časovne razmejitve | Reklamacije in zavračanje računov | Kako se računovodsko obravnava lastna poraba pridelkov in proizvodov | Usredstvenje lastnih proizvodov | Knjiženje "prefakturiranja" | Knjiženje investicij v odnosu med ustanoviteljem in javnimi zavodi

2. Obračunavanje DDV pri transakcijah, kjer so napake najpogostejše
Račun in druge listine v sistemu DDV | Zavračanje računov in reklamacije | Zaračunavanje in "prefakturiranje" | Razlikovanje med plačilom, predplačilom, aro, odškodnino in drugimi transferi | Brezplačne dobave blaga in storitev znotraj Slovenije in obravnava interne realizacije | Vpliv napačne opredelitve dobave ali plačila na odbitek DDV in na odbitni delež | Načini popravljanja napak v sistemu DDV 
 
3. Transakcije pri investicijah, najemih, obratovalnih stroških in drugo
Najemi in obratovalni stroški | Izvajanje investicij pri občinah in zavodih | Obravnava infrastrukture pri občini, ki jo ta daje v poslovni najem | Kdaj popraviti ob nabavi odbiti DDV | Pravilna uporaba nižje davčne stopnje | Upoštevanje načela enotne dobave 


Posvetovanje vodijo mag. Mojca Zupančič, Barbara Prislan, univ. dipl. ekon., in mag. Milenka Čižman

CENA

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 162 EUR (brez DDV), za nenaročnike pa 180 EUR (brez DDV). Udeležnino nakažete na TRR 19100-0010275361, Deželna banka, d. d., sklic naročniki 00 ....-0418, sklic nenaročniki 00 51339-0418.

Paketni naročniki naj ob prijavi sporočijo, da izkoriščajo posvetovanje iz paketa, tako da v opombe vnesejo besedo PAKET. Udeleženci posvetovanja prejmejo gradivo s prosojnicami in preglednicami, med odmorom pa tudi okrepčilo z napitkom. Posvetovanje se bo končalo z odgovori na njihova vprašanja.

Več informacij: Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si


PRIJAVA

Prijavite se lahko do 5. aprila 2018. Prijavite se s spodnjo spletno prijavnico.
Redna cena:  
Cena za naročnike revije IKS:  
Študentska cena:  
Akcijska cena:  
Članska cena:  
 
PLAČNIK
      
   
 
PODATKI ZA ČLANSKI POPUST
 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kakšna obveza so po vašem mnenju davki?