revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Strokovna srečanja, na katerih so predstavljene aktualne računovodske, davčne in druge sorodne vsebine

Posvetovanja so namenjena predvsem obravnavi zahtevnejših strokovnih vsebin in sprememb predpisov ter njihovega vpliva na računovodsko prakso. Na posvetovanjih poteka razprava med svetovalci in udeleženci v obliki odgovorov na postavljena vprašanja.

PRAKTIČNI PAKETI IN NOVE UGODNOSTI ZA RAČUNOVODJE

Po novem lahko izbirate med dvema ugodnima naročniškima paketoma. Najmanj 275 EUR prihranka letno. Najmanj 294 EUR prihranka letno.

POSVETOVANJE 6/18

Aktualno o povračilih stroškov, napotenih, normirancih in popravkih napak

Maribor, 4. junij 2018 ob 9. uri v hotelu Piramida, Ulica heroja Šlandra 10

Ljubljana, 5. junij 2018 ob 9. uri v hotelu in kongresnem centru Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4
 

Zaradi spremenjene definicije službenih poti in napotitev na začasno delo v tujino v letu 2018 se postavljajo vprašanja, kdaj gre za službeno pot in kdaj za napotitev ter ali te spremembe vplivajo na poti po Sloveniji, ki nastanejo zaradi terenskega dela ali drugih razlogov. V številnih primerih se delodajalci sprašujejo, katera povračila stroškov morajo izplačati delavcem in kolikšni so zneski, ki jim jih lahko neobdavčeno izplačajo. Na posvetovanju bomo obravnavali pravila in zglede neobdavčenih povračil stroškov v različnih situacijah.

Nadalje bomo pregledali razvoj prakse v zvezi z napotenimi delavci v letu 2018. Spremembe pri čezmejnih napotitvah so z različnih vidikov nekonsistentne, zato se še vedno porajajo številna vprašanja. O nekaterih med njimi že obstajajo tolmačenja organov. Pregledali bomo tudi spremenjeno obdavčitev normirancev in se ukvarjali z vprašanjem, v katerih primerih je treba pri normirancih seštevati prihodke povezanih oseb.

Del posvetovanja bo namenjen tudi popravljanju napak pri obračunu plač in drugih dohodkov ter drugim aktualnim vprašanjem.

Udeleženci boste lahko na koncu posvetovanja predavateljem postavljali vprašanja. Zaželeno je, da jih že predhodno pošljete na elektronski naslov Zveze RFR.

 

PROGRAM POSVETOVANJA
1. Povračila stroškov napotenim, sočasno zaposlenim in tistim, ki so na službeni poti
Službene poti in napotitve na delo v tujino | Povračila stroškov napotenim delavcem – krajše napotitve in daljše napotitve | Povračila stroškov sočasno zaposlenim | Službene poti v Sloveniji – dnevnice, prevoz | Terensko delo v Sloveniji – enodnevno in večdnevno | Poročanje o povračilih stroškov | Primeri iz prakse | Vprašanja udeležencev

2. Razvoj prakse pri napotenih delavcih in sočasno zaposlenih v letu 2018
Razmejitev med napotenimi in sočasno zaposlenimi ter pridobivanje potrdil A1| Delovnopravni vidik ­| Plačevanje prispevkov | Dohodninski vidik in poročanje na obrazcih REK | Vprašanja iz prakse

3. Novosti pri normirancih v letu 2018
Prag za vstop med normirance | Prag za izstop | Omejitev pri odhodkih | Seštevanje prihodkov povezanih oseb | Primeri iz prakse

4. Aktualna vprašanja iz prakse
Napake pri obračunu plač, povračilih stroškov in drugih dohodkov ter popravljanje obrazcev REK | Povračila stroškov pogodbenikom – odgovor MF | Povprečna stopnja in povprečenje pri dohodnini | Prispevki za delo prostovoljcev


Posvetovanje vodijo mag. Milenka Čižman, dr. Mateja Drobež Tomšič, svetovalki Zveze RFR, in Dušanka Uhan (zaposlena pri Ministrstvu za finance, Generalni finančni urad)


CENA

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 162 EUR (brez DDV), za nenaročnike pa 180 EUR (brez DDV). Udeležnino nakažete na TRR 19100-0010275361, Deželna banka, d. d., sklic naročniki 00 ....-0618, sklic nenaročniki 00 51339-0618.

Paketni naročniki naj ob prijavi sporočijo, da izkoriščajo posvetovanje iz paketa, tako da v opombe vnesejo besedo PAKET. Udeleženci posvetovanja prejmejo gradivo s prosojnicami in preglednicami, med odmorom pa tudi okrepčilo z napitkom. Posvetovanje se bo končalo z odgovori na njihova vprašanja.

Več informacij: Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si


PRIJAVA

Prijavite se lahko do 30. maja 2018. Prijavite se s spodnjo spletno prijavnico.
Redna cena:  
Cena za naročnike revije IKS:  
Študentska cena:  
Akcijska cena:  
Članska cena:  
 
PLAČNIK
      
   
 
PODATKI ZA ČLANSKI POPUST
 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kakšna obveza so po vašem mnenju davki?