revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Strokovna srečanja, na katerih so predstavljene aktualne računovodske, davčne in druge sorodne vsebine

Posvetovanja so namenjena predvsem obravnavi zahtevnejših strokovnih vsebin in sprememb predpisov ter njihovega vpliva na računovodsko prakso. Na posvetovanjih poteka razprava med svetovalci in udeleženci v obliki odgovorov na postavljena vprašanja.

PRAKTIČNI PAKETI IN NOVE UGODNOSTI ZA RAČUNOVODJE

Po novem lahko izbirate med dvema ugodnima naročniškima paketoma. Najmanj 275 EUR prihranka letno. Najmanj 294 EUR prihranka letno.

POSVETOVANJE 8/18

Najpogostejše napake v računovodskih izkazih in davčnih obračunih


Maribor, 2. oktobra 2018 ob 9. uri v hotelu Piramida, Ulica heroja Šlandra 10
 
Ljubljana, 3. oktobra 2018 ob 9. uri v kongresnem centru Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4 

 

Notranje kontrole in računovodjeva previdnost pogosto ne zadostujejo, da bi bili računovodski izkazi in davčni obračuni brez napake. Če gre za pomembne napake, te zahtevajo ustrezne popravke.
 

VSEBINA POSVETOVANJA

Računovodje, davčni svetovalci, revizorji in še marsikdo se pogosto sprašujejo, kako se lotiti popravka napake v računovodskih in davčnih evidencah ter ali gre dejansko za napako ali pa morda le za spremembo računovodske usmeritve ali ocene. Za vsako od njih velja namreč drugačna računovodska obravnava, različen pa je tudi vpliv na že oddane davčne obračune.

Računovodske napake so opustitve postavk in napačne navedbe v računovodskih izkazih, ki jih organizacija odkrije po tem, ko so računovodski izkazi že odobreni. Po njihovem odkritju se zaradi popravljenih prihodkov in odhodkov lahko spremeni poslovni izid. Če gre za obdavčljive prihodke in davčno priznane odhodke, taka sprememba vpliva tudi na davčno osnovo in davčno obveznost.

Napake v obračunu DDPO pa so lahko tudi posledica napačne sestavitve davčnega obračuna. V tem primeru gre za napako, ki nima osnove v računovodskih izkazih, saj so ti pravilno sestavljeni; zavezanec le ni pravilno izračunal davčne osnove in davčne obveznosti.

 

PROGRAM POSVETOVANJA
1. Računovodska napaka, računovodska ocena in računovodska usmeritev
Kaj je računovodska napaka? | Kaj je računovodska ocena? | Kaj je računovodska usmeritev?

2. Kako popravljamo napake v računovodskih izkazih
Zahteve SRS | Zahteve MSRP | Čas nastanka napake | Datum odobritve računovodskih izkazov | (Ne)pomembnost napake | Prikaz popravka napake v letnem poročilu | Prikaz popravka napake pri poročanju Ajpesu

3. Zgledi najpogostejših računovodskih napak
Popravki vrednosti terjatev | Rezervacije | Osnovna sredstva in naložbene nepremičnine | Najemi – poslovni in finančni | Usredstvenje stroškov | Odlaganje prihodkov in stroškov | Poravnava terjatev z nedenarnimi sredstvi | Konverzija dolga v kapital | Dani in prejeti popusti | Naknadno ugotovljene davčne obveznosti

4. Kako popravljamo napake z davčnega vidika
Vrste napak – računovodske, računovodsko-davčne, davčne | Načini popravljanja napak | Popravljanje preteklih davčnih obračunov – vrste popravkov | Popravljanje v tekočem davčnem obračunu | Dodatna obveznost ali terjatev iz naslova popravkov | Obračun obresti pri popravkih napak | Prikaz popravka napake v davčnem obračunu

5. Zgledi najpogostejših davčnih napak – kako jih popraviti
Popravki vrednosti terjatev | Rezervacije | Osnovna sredstva in naložbene nepremičnine | Najemi – poslovni in finančni | Usredstvenje stroškov | Odlaganje prihodkov in stroškov | Poravnava terjatev z nedenarnimi sredstvi | Konverzija dolga v kapital | Dani in prejeti popusti | Zasebna raba – bonitete in davčno priznavanje stroškov | Davčno nepriznani stroški – poslovno nepotrebni stroški, neverodostojne listine, pomanjkljiva dokumentacija | Posli s povezanimi osebami in tanka kapitalizacija | Davčne olajšave | Druge napake Posvetovanje vodita mag. Andreja Bajuk Mušič in dr. Mateja Drobež Tomšič.


CENA

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 162 EUR (brez DDV), za nenaročnike pa 180 EUR (brez DDV). Udeležnino nakažete na TRR 19100-0010275361, Deželna banka, d. d., sklic naročniki 00 ....-0818, sklic nenaročniki 00 51339-0818.

Paketni naročniki naj ob prijavi sporočijo, da izkoriščajo posvetovanje iz paketa, tako da v opombe vnesejo besedo PAKET. Udeleženci posvetovanja prejmejo gradivo s prosojnicami in preglednicami, med odmorom pa tudi okrepčilo z napitkom. Posvetovanje se bo končalo z odgovori na njihova vprašanja.

Več informacij: Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si


PRIJAVA

Prijavite se lahko do 25. septembra 2018. Prijavite se s spodnjo spletno prijavnico.
Redna cena:  
Cena za naročnike revije IKS:  
Študentska cena:  
Akcijska cena:  
Članska cena:  
 
PLAČNIK
      
   
 
PODATKI ZA ČLANSKI POPUST
 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kaj menite o stanovitnosti in predvidljivosti slovenskega davčno-poslovnega okolja?