revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Delno kritje fiksnih stroškov pri mikro podjetju in izračun poslovne izgube

Pravna oseba ima tri zaposlene in se šteje za mikro podjetje. Registrirana je bila že v letu 2017. Njeni letni čisti prihodki od prodaje za leto 2019 znašajo 80.000 EUR, v zadnjem četrtletju leta 2019 pa 30.000 EUR. Ocenjuje, da bo v zadnjem četrtletju leta 2020 ustvarila 10.000 EUR čistih prihodkov od prodaje in da bo v upravičenem obdobju (oktobru, novembru in decembru 2020) dosegla 500 EUR izgube. Pogoje za upravičenca do pomoči za delno kritje fiksnih stroškov po 109/1 ZIUOPDVE izpolnjuje. Mikro podjetje ni bilo v težavah na dan 31. decembra 2019 po določilih 2/18 Uredbe 651/2014, upoštevajoč točko 3.12.f začasnega okvira.

Ali je pravna oseba upravičena do te pomoči in v kolikšnem znesku?
 

Odgovor:  Pravna oseba izpolnjuje pogoje za upravičenca. V naslednjem koraku mora izračunati, ali so ji čisti prihodki od prodaje v zadnjem četrtletju leta 2020 zadosti upadli v primerjavi z istovrstnimi prihodki v istem četrtletju leta 2019, da bo glede na oceno prihodkov in izgube to pomoč lahko tudi uveljavila. Njen upad teh prihodkov je 66,67 % (1 – 10.000/30.000). To pomeni, da izpolnjuje pogoj za manjši znesek pomoči (mesečno 0,6 % x letni prihodki 2019), ker je upad teh prihodkov večji od 30 %, a obenem ne večji od 70 %. Pomoč po tem izračunu znaša 480 EUR mesečno oziroma 1.440 EUR za vse tri upravičene mesece (oktober, november in december 2020). Pomoč pa ne sme biti presežna glede na število zaposlenih, glede na % izgube iz AOP 187 in glede na dovoljeni znesek kumulacije državne pomoči. Ti pogoji so kumulativni, kar pomeni, da ne sme preseči nobenega od njih. Glede na število zaposlenih bi lahko prejela 3.000 EUR mesečno (9.000 za celotno trimesečje), glede na omejitev pri izgubi pa 450 EUR za zadnje trimesečje 2020 (90 % x  500 EUR = 450 EUR). Predpostavka je, da glede na pravila o kumulaciji pomoči (točka 3.1 začasnega okvira) pomoč skupaj z drugimi pomočmi, ki so odobrene po tej točki začasnega okvira, ni presežna. Znesek nekritih stroškov je enak najmanjšemu od zneskov, ki so izračunani po teh omenjenih zgornjih omejitvah (450 EUR za trimesečje 2020).

Več o tej in drugih temah, povezanih z interventno zakonodajo pa na posvetovanju Interventna zakonodaja – vodila za delodajalce in samozaposlene. Po novem so vam posvetovanja Zveze RFR dostopna tudi iz udobja vaše pisarne.

mag. Milenka Čižman
 

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kako je epidemija COVID-19 vplivala na delo vašega računovodstva?