revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Verižne dobave blaga med štirimi davčnimi zavezanci

Slovenski davčni zavezanec (SLO1) je v Nemčiji kupil blago od nemškega zavezanca in ga prodal drugemu slovenskemu zavezancu (SLO2). Ta je blago prodal avstrijskemu davčnemu zavezancu. Vsi štirje so identificirani za DDV v državi sedeža. Kako je v opisanem primeru treba obračunati DDV?
 

Odgovor:  Ker gre pri opisanem poslu za tri zaporedne dobave blaga z enim samim prevozom (premikom) preprodanega blaga (neposredno iz Nemčije v Avstrijo), je treba ugotoviti, katera od teh dobav je dobava s prevozom in posledično oproščena DDV. Preostali dve dobavi sta namreč domači dobavi, opravljeni na ozemlju države, kjer se prevoz blaga začne, ali v državi, kjer se ta konča; odvisno od okoliščin. Da bo posel pravilno obdavčen, se bo moral vsaj eden od slovenskih davčnih zavezancev identificirati v drugi državi članici (Nemčiji oziroma Avstriji). Če bo organizator prevoza končni kupec, pa se bosta morala celo oba slovenska zavezanca identificirati za DDV, in sicer v Nemčiji.

Ob predpostavki, da se SLO1 identificira v Nemčiji in tudi organizira prevoz blaga v Avstrijo, je dobava blaga med njim in njegovim nemškim dobaviteljem domača dobava na ozemlju Nemčije, obdavčena z nemškim DDV. Sledita dve dobavi, prva od teh, ki jo SLO1 z nemško ID-številko za DDV opravi SLO2, je oproščena skupnostna dobava, sledi ji domača dobava na ozemlju Avstrije. Med zadnjimi tremi udeleženci v verigi gre za pravi tristranski posel, od katerega DDV obračuna prejemnik blaga, torej avstrijski davčni zavezanec.
Opisana rešitev je le ena od možnih, ko gre za verižni posel med štirimi osebami, saj je obdavčitev odvisna od več dejavnikov, in sicer od statusa oseb in ID-številke za DDV, ki jo uporabljajo v poslu, ter od tega, kdo je organizator prevoza.

mag. Mojca Zupančič

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: