revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Oprostitev DDV za športna društva

Športno društvo organizira športno rekreacijo za osnovnošolsko mladino. Omogočene so različne vsebine (namizni tenis, nogomet, košarka in podobno). Društvo ima svoje prostore, ki jih občasno daje v uporabo zainteresiranim uporabnikom.

Do katerih oprostitev po ZDDV-1 je športno društvo upravičeno s priglasitvijo oziroma brez nje po 43. členu ZDDV-1?

Odgovor:  Društvo opravlja dve vrsti prometa v sistemu DDV – obdavčenega in oproščenega. Storitve športne rekreacije so povezane s športom in športno vzgojo, in zato oproščene po 42/1/12 ZDDV-1. Oprostitev ni opcijska in društvo se ne more prostovoljno odločiti, da bi od storitev športne rekreacije obračunavalo DDV. Velja tudi, da je društvo nepridobitna organizacija in kot taka že vključena med osebe, ki svoj promet obravnavajo kot oproščen po 42. členu ZDDV-1. Društvu zato ni treba priglasiti opravljanja oproščene dejavnosti po 43. členu ZDDV-1.

Dajanje prostorov v uporabo pa je promet, ki je obdavčen. Društvo obračunava DDV po stopnji 9,5 % od uporabe športnih objektov za namene ukvarjanja s športom in po 22 % v vseh drugih primerih uporabe. Čeprav je društvo nepridobitna organizacija iz 42/1/12 ZDDV-1, se oprostitev DDV nanaša le na storitve, posebej naštete v tem členu, ne pa tudi druge. Čeprav bi društvo priglasilo kot oproščeno dejavnost tudi dajanje prostorov v uporabo, bi bilo to brezpredmetno, saj velja obratno. Priglasitev po 43. členu je predvidena za osebe, ki niso upravičene do oprostitve že po 42. členu, pa opravljajo storitve, za katere je predvidena oprostitev po 42. členu ZDDV-1.

Barbara Prislan, univ. dipl. ekon. 

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: