revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Izdaja računa za najemnino pri občini

Javni zavod zdaj izdaja račune za najemnino oziroma uporabnino v imenu in za račun občine. Najemnik nakaže plačilo na EZR javnega zavoda, ta pa sredstva prenakaže na EZR občine. Občina zdaj želi to poenostaviti, zato se odloča med dvema možnostma: (1) na račun, ki ga izda javni zavod, napiše EZR občine, zato najemnik nakaže sredstva neposredno občini; javni zavod izvede samo tehnično operacijo, saj občina ne more zagotoviti kadrovskega pokritja tega dela, ali (2) občina sama izda račun, ker bi lahko zagotovila kadrovsko pokritje tega dela. Kakšna je razlika v knjiženju po obeh načinih in kako knjižiti nakazilo teh sredstev javnemu zavodu?

Odgovor:  V prvem primeru javni zavod izvede samo tehnično operacijo izdaje računa, zato pri njem poslovni dogodek ne nastane. Poslovni dogodek pa v obeh primerih nastane pri občini. Občina knjiži terjatev do najemnika in neplačane prihodke, po plačilu pa prihodke od premoženja. Če bo občina sredstva iz najemnine nakazala javnemu zavodu, uporabi knjiženje prek konta tekočih ali investicijskih transferov (v skladu s proračunsko postavko). ZJF v 80. členu namreč določa, da se prihodki od najemnine za državno oziroma občinsko stvarno premoženje uporabijo samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja države oziroma občine.

Mag. Milenka Čižman

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: