IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Določanje nabavne vrednosti električnih avtomobilov

”Organizacija, ki je identificirana za DDV, je kupila električno vozilo, katerega vrednost skupaj z DDV znaša 61.488 EUR (osnova za DDV znaša 50.400 EUR, DDV po stopnji 22 % pa 11.088 EUR). Vozilo bodo uporabljali zaposleni za prevoz do strank (to so kupci, dobavitelji, potencialni naročniki). ZDDV-1 v 66.b členu dovoljuje odbitek DDV od motornih vozil s pogonom brez izpusta.

Kako organizacija pripozna poslovni dogodek?“


Odgovor:

Ker se bo vozilo uporabljalo pri opravljanju dejavnosti organizacije, njegova doba koristnosti pa je daljša od leta dni, bo organizacija takšno sredstvo razvrstila med opredmetena osnovna sredstva. Nabavno vrednost bo določila tako, da bo upoštevala nakupno ceno avtomobila ter uvozne in druge nevračljive dajatve. Ker se avtomobil uporablja za poslovne namene, lahko organizacija DDV odbije. Posledično bo pripoznala obveznost do dobaviteljev v velikosti 61.488 EUR, pripoznala bo opredmeteno osnovno sredstvo po nabavni vrednosti 50.400 EUR, za 11.088 EUR pa bo vzpostavila terjatev do države za odbitni DDV. Več o tem bomo govorili tudi v Knjigovodski šoli Zveze RFR.

mag. Andreja Mušič,

27. 03. 2023

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Davčna reforma naj se osredotoči na spremembo: