revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Knjiženje investicijskih odhodkov

Fizična oseba je med službovanjem v drugi državi članici EU tam nabavila nov osebni avto, ki je bil obdavčen s tamkajšnjim DDV. Ker je prišlo do prekinitve pogodbe o zaposlitvi, se ta oseba zdaj seli nazaj v Slovenijo. Ali je prenos omenjenega osebnega avtomobila v Slovenijo predmet DDV v Sloveniji?
 

Odgovor:  Omenjeni predpis določa, da se dodatki uslužbencev za delo v rizičnih razmerah ter za nevarnost in posebne obremenitve* ne vštevajo v davčno osnovo za odmero dohodnine. To pa velja le za uslužbence pri izvajalcih socialnovarstvene in zdravstvene dejavnosti ter pri Uradu Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov. Določba velja tudi za zaposlene pri zunanjih izvajalcih, ki opravljajo delo v javni zdravstveni službi in v javnem socialnem varstvu ter neposredno delajo v okolju s pacienti, obolelimi za COVID-19. Uslužbenci v knjižnici ne sodijo med naštete skupine, zato zanje izvzetje dodatkov iz davčne osnove ne velja.

Za javne uslužbence, za katere velja izvzetje omenjenih dodatkov iz davčne osnove, mora delodajalec do 31. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto prek eDavkov sporočiti podatke o izplačanih dodatkih, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za odmero dohodnine.

* Po 39. členu KPJS, 71. členu ZIUZEOP, 54. členu ZIUOOPE, 55. in 56. členu ZZUOOP, 125. členu ZIUOPDVE ter po 32., 33., 86. in 87. členu ZIUPOPDVE.

mag. Mojca Zupančič

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kako je epidemija COVID-19 vplivala na delo vašega računovodstva?