IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

”Proračunski uporabnik sprašuje, kaj je namen izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki jo Ajpesu oddaja skupaj z letnim poročilom.“


Odgovor:

Z notranjim nadzorom javnih financ se zagotavlja, da finančno poslovodenje in sistem notranjih kontrol delujeta v skladu z načeli zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti. Z izjavo proračunski uporabnik oziroma njegov predstojnik potrdi, da ima vzpostavljen primeren sistem notranjega nadzora, ki deluje in se ustrezno vzdržuje. Zagotavlja tudi, da so ustrezno obvladovana vsa tveganja za doseganje ciljev ter za pravilnost poslovanja in poročanja. Glavni viri informacij za pripravo izjave so izpolnjen samoocenitveni vprašalnik ter poročila notranjega in zunanjega revizorja.

O izjavi o oceni notranjega nadzora javnih financ bomo govorili na posvetovanju Zveze RFR Letno poročanje v javnem sektorju za leto 2022.
 
mag. Jana Trbižan,

27. 12. 2022

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?