IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Razvrščanje poslov v zvezi s prodajo zalog v AOP postavke

”Organizacija v bilanci stanja izkazuje zalogo trgovskega blaga, ki jo razvršča v polji AOP 038 in 039. V katerih poljih AOP v izkazu poslovnega izida izkazuje posle v zvezi s prodajo tovrstnih zalog?“


Odgovor:

V izkazu poslovnega izida se prihodki od prodaje trgovskega blaga izkažejo v polju AOP 114 (prodaja v Sloveniji) ali AOP 117 (prodaja na trgih EU) ali AOP 120 (prodaja zunaj EU). Med odhodki organizacija prodano trgovsko blago izkaže v polju AOP 129 (nabavna vrednost prodanega blaga in materiala), in ne v poljih od AOP 130 do AOP 133 (stroški proizvodov). Če organizacija izkaže odhodke nabavne vrednosti prodanega blaga in materiala v polju AOP 129, prihodke od prodaje tega blaga in materiala izkaže v ustreznih postavkah prihodkov od prodaje blaga in materiala (v polju AOP 114 ali 117 ali 120), in ne v postavkah prihodkov od prodaje lastnih proizvodov in storitev (v polju AOP 112 ali 116 ali 119). Več o tem bomo govorili na posvetovanju Zveze RFR Letno poročanje organizacij, ki računovodijo po SRS, za leto 2022.
 
mag. Andreja Mušič,

03. 01. 2023

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?