IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi v luči ZDDPO-2

”Organizacija je v preteklih letih oblikovala rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi. V 18. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S) je za obdavčitev stroškov iz naslova oblikovanja rezervacij določeno prehodno obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2026. Po tem členu organizacija tako nastale stroške v davčnem obračunu pripozna kot odhodek v obračunanem znesku. Ali je pravilno, da organizacija že pripoznane rezervacije 1. januarja 2022 v celoti odpravi in nato 31. decembra 2022 pripozna nove?“


Odgovor:

Organizacija mora pri oblikovanju in odpravi rezervacij najprej upoštevati računovodske standarde. Šele na tako ugotovljene prihodke in odhodke aplicira pravila obdavčitve iz ZDDPO-2. SRS 10.7 določa, da organizacija rezervacije odpravi, kadar so izrabljene nastale možnosti, zaradi katerih so bile oblikovane, ali pa ni več potrebe po njih. To ne pomeni nič drugega kot to, da dogodka, ki je povzročil verjetnost odliva gospodarskih koristi in zaradi katerega je organizacija sploh pripoznala rezervacijo, ni več. Organizacija bi rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi v celoti odpravila le, če bi vsem zaposlenim prenehala zaposlitev. S tem bi prenehal razlog, zaradi katerega je rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade sploh oblikovala. Če zaposlenim ni prenehala zaposlitev oziroma obveza ni prenehala iz drugega razloga (na primer zaradi smrti zaposlenega), potem razloga za odpravo tovrstnih rezervacij po računovodskih standardih ni. To pomeni, da so 100-odstotno davčno priznani stroški le iz naslova ponovne izmere pozaposlitvenih zaslužkov v letu 2022.
Več o tej temi bomo govorili tudi na posvetovanju Zveze RFR Letno poročanje organizacij, ki računovodijo po SRS, za leto 2022.
 
mag. Andreja Mušič,

09. 01. 2023

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?