IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Davčna obravnava rezervacij v davčnem obračunu za leto 2022

”Zavezanec že vrsto let oblikuje rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in za jubilejne nagrade. Aktuar je pripravil nov izračun tovrstnih rezervacij za leto 2022. V izračunu so izkazani stroški obdobja (za leto 2022), ki se deloma nanašajo na strošek dela in deloma na obresti (finančne odhodke in drugo). Izkazan je tudi aktuarski primanjkljaj zaradi spremembe aktuarskih predpostavk. Zaradi odhoda nekaj zaposlenih pa je moral rezervacije za odpravnine v določenem znesku tudi odpraviti. Pri odpravi rezervacij upošteva metodo fifo.

Kako naj zavezanec obravnava te rezervacije v davčnem obračunu?“


Odgovor:

Z davčnim letom 2022 se rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in rezervacije za jubilejne nagrade ob oblikovanju davčno priznajo v celotnem obračunanem znesku, in ne le polovično. Tako velja vse do davčnega leta 2026. Zato so stroški na novo oblikovanih rezervacij (tako za tisti del, ki se nanaša na strošek dela, kot tudi tisti del, ki se nanaša na strošek obresti) davčno priznani v celoti. Tudi dodatno oblikovanje rezervacij zaradi aktuarskega primanjkljaja se obravnava na tak način, da se celoten odhodek (pri rezervacijah za jubilejne nagrade) oziroma rezerve zaradi aktuarskega primanjkljaja (pri odpravninah ob upokojitvi) davčno priznajo v celoti ob oblikovanju teh rezervacij. Pri odpravi rezervacij pa mora zavezanec upoštevati, kakšna je bila davčna obravnava teh rezervacij, ko jih je oblikoval. Če je bil odhodek v zvezi z njimi davčno priznan polovično, potem lahko zavezanec prihodke iz odprave te rezervacije izvzame iz davčnega obračuna v polovični velikosti. Več o tem bomo govorili tudi na posvetovanju Zveze RFR Obračun DDPO za leto 2022: spremembe, posebnosti in novosti.

dr. Mateja Drobež Tomšič,

16. 01. 2023

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?