IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Knjiženje prejetih kasaskontov

”Organizacija prejme dobropis za predčasno plačilo blaga oziroma storitve. Kako pripozna poslovni dogodek?“


Odgovor: Organizacija popust, ne glede na to, ali je izražen na računu ali je prejet kasneje, knjiži kot zmanjšanje nabavne vrednosti sredstva oziroma kot zmanjšan strošek. Organizacija ravna enako, ne glede na to, ali gre za nakup proizvodov ali storitev, opredmetenih osnovnih ali neopredmetenih sredstev ali naložbenih nepremičnin. SRS 4.11 določa, da organizacija nabavno vrednost zaloge zmanjša za dobljene popuste. Če kupuje osnovno sredstvo, pa je v SRS 1.10 urejeno, da kupec ob začetnem pripoznanju nakupno ceno zniža za popuste, ki so na računu ali na kateri drugi listini. Podobno ravna v primeru storitev, ko pripoznava stroške. Na enak način organizacija obračuna popuste ne glede na njihovo vrsto. Enako bo torej ravnala, če gre za popust za takojšnje plačilo ali za količinske in vrednostne popuste. Več o tem boste izvedeli v Knjigovodski šoli Zveze RFR.

mag. Andreja Mušič,

22. 08. 2022

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?