IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Odkupna cena najetega sredstva

Organizacija ima v najemu sredstvo, za katero plačuje najemnino. Po preteku najema bo najemnik dobil lastništvo nad najetim sredstvom. Z najemodajalcem se je dogovoril, da bo ob začetku najema prispeval za najeto sredstvo 15.000 EUR. Kako takšna sredstva tako imenovane lastne udeležbe pri najemu pripozna?


Odgovor: Če se najemnik razvršča med srednje velike ali velike organizacije, mora v zvezi z najetimi sredstvi pripoznavati pravico do uporabe sredstva. V njeno merjenje vključi tudi zneske, ki jih je plačal pred začetkom najema. To pomeni, da tako imenovano lastno udeležbo vključi v nabavno vrednost pravice do uporabe sredstva. Če se najemnik razvršča med mikro ali majhne organizacije in pravice do uporabe sredstva ne pripoznava (uporabi izjemo v SRS 1.63 (2019)), takšen najem razvrsti med finančne (SRS 1.60 in 1.61 (2019)). Tudi v tem primeru v nabavno vrednost najetega sredstva vključi znesek plačanega avansa za lastno udeležbo pri najetem sredstvu. Več o tem tudi v Računovodski šoli za gospodarstvo Zveze RFR.

mag. Andreja Mušič

23. 05. 2022

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?