IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Dnevnice za javne uslužbence v letu 2022 in njihova davčna obravnava

Javnim uslužbencem skladno z aneksi h kolektivnim pogodbam v letu 2022 pripadajo dnevnice, ki presegajo vrednosti po 4/1 Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Javni uslužbenec je na večdnevni službeni poti v Sloveniji, kjer ima delno zagotovljene tudi obroke.

Kako delodajalec ugotovi, ali mora obdavčiti del dnevnice?


Odgovor: Delodajalec mora najprej ugotoviti znesek dnevnice, ki pripada javnemu uslužbencu po delovnopravnih predpisih, torej po kolektivni pogodbi. Ker ima uslužbenec na službeni poti zagotovljene nekatere obroke, mora delodajalec te dnevnice ustrezno zmanjšati. Nato pa izračuna še znesek dnevnice po davčni uredbi, ki ga ustrezno zmanjša za zagotovljene obroke. Če zneski zmanjšanih dnevnic po kolektivni pogodbi presegajo zneske zmanjšanih dnevnic po davčni uredbi, mora razliko ustrezno davčno obravnavati.
Več o tem v Računovodski šoli za javni sektor.

Mag. Jana Trbižan

09. 05. 2022

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?