IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Različne višine regresa

Delodajalec želi delavcem letos izplačati regres v različnih velikostih. Ali to lahko veljavno naredi?


Odgovor: Sodne prakse glede izplačila različnih velikosti regresa ni. Tudi ZDR-1 in ZJU ne določata, da mora delodajalec vsem delavcem izplačati enako velikost regresa. Je pa nujno, da delavci pri določanju velikosti regresa niso v neenakem položaju. Delodajalcu, ki želi delavcem izplačati različne velikosti regresa, Zveza RFR svetuje, naj v internem aktu določi minimalno velikost regresa in kriterije, ki morajo biti delavcem znani vnaprej. Interni akt mora delodajalec sprejeti po postopku in na način, kot velja za njegov sprejem (10. člen ZDR-1). Kriteriji morajo biti nediskriminatorni in povezani s pravico do regresa. To pa je najtežja naloga delodajalca. Aktualno vprašanje namreč je, kateri kriteriji so sploh dopustni. Po mnenju Zveze RFR morajo biti v povezavi z namenom izplačila regresa. Zato so kriteriji, kot so delovna uspešnost delavca, zahtevnost delovnega mesta, neugoden delovni čas, število let delovne dobe in podobni kriteriji tisti, ki niso povezani z namenom pravice do regresa. Verjetno je eden izmed ustreznejših kriterijev dolžina letnega dopusta. Ravno zato, ker je ustrezen izbor kriterijev zelo zahtevno opravilo, delodajalci željo po določanju različnih velikosti regresa opustijo. Več o tem lahko preberete tudi v sestavku Regres za letni dopust v zasebnem in javnem sektorju v reviji IKS 06/22.

mag. Nina Scortegagna Kavčnik

30. 05. 2022

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?