IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Dobropis za neustrezno blago

Davčni zavezanec navaja, da za slabo kakovost oziroma za poškodovano dobavljeno blago iz tretjih držav dobi dobropis. Blaga ne pošlje nazaj.
Ali je dobropis predmet DDV in kako izpolniti obrazec DDV-O? Katere klavzule bi morala družba (dobavitelj) napisati na dobropis za poškodovano blago, ko ga izdaja v tretjo državo, in katero za EU?


Odgovor: Davčni zavezanec je blago uvozil iz tretje države in ga sprostil v prosti promet. Pri tem je bil obračunan DDV, ki ga je imel ob izpolnjenih pogojih pravico odbiti. Ker je naknadno ugotovil, da je blago slabe kakovosti oziroma da je poškodovano, je od dobavitelja iz tretje države prejel dobropis. Blaga ne bo pošiljal nazaj dobavitelju v tretjo državo, torej ga ne bo izvozil. V takih primerih tudi ni podlage za razveljavitev oziroma popravek uvozne carinske deklaracije, zato nima podlage za vpis dobropisa v evidence za namene DDV.

Iz vprašanja izhaja, da družba izda dobropis za blago, ki je bilo bodisi dobavljeno v drugo državo članico bodisi je bilo izvoženo v tretjo državo, ker jo je prejemnik obvestil, da je prejel poškodovano blago. 

Dobropis, izdan za blago, izvoženo v tretjo državo: Predvidevamo, da blaga ni prejela nazaj, torej ni bilo ponovnega uvoza poškodovanega blaga. Izvozna deklaracija za izvoz je bila v času izvoza blaga izpolnjena pravilno, zato ni podlage za razveljavitev izvoza blaga. V takih primerih dobropisa za blago, ki je bilo izvoženo v tretjo državo, ne evidentira za namene DDV. Kljub temu pa se mora na izdanem dobropisu sklicevati na prvotno izdani račun.

Dobropis, izdan za blago, dobavljeno v drugo državo članico: Dobropis, izdan zavezancu, identificiranemu v drugi državi članici EU, se mora sklicevati na prvotno izdani račun. V obrazec DDV-O se evidentira na enak način kot prvotni račun, torej v polje 12, samo da so zneski v minus. V rekapitulacijsko poročilo pa se izdani dobropisi za dobave blaga v drugo državo članico evidentirajo v razdelek B: Popravki podatkov o dobavah za pretekla obdobja, skladno z navodili. O transakcijah s tretjimi državami več lahko izveste na posvetovanju Zveze RFR Kako poslovati s tujino brez težav pri obračunu DDV.


Andreja Kostelec, univ. dipl. ekon.,

20. 06. 2022

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?