IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Izvzem prejetih dividend iz ZDA v obračunu DDPO

Slovenska družba ima finančno naložbo v deleže (odslej skupaj deleži) v kapitalski družbi (primerljivi slovenski d. o. o.) s sedežem in krajem dejanskega delovanja poslovodstva v ZDA. Tuja družba plačuje davek od dobička v državi sedeža, ki je primerljiv s slovenskim DDPO. Slovenska družba je prejela dividendo od družbe iz ZDA. Po zakonodaji ZDA in konvenciji med ZDA in Slovenijo je družba izplačevalka ob izplačilu odtegnila in plačala 15-odstotni davčni odtegljaj davčnemu organu ZDA.
Ali lahko slovenska družba uveljavi odbitek v tujini plačanega davka v obračunu DDPO?


Odgovor: Izplačevalec dividende oziroma udeležbe na dobičku izpolnjuje pogoje iz 24/1 ZDDPO-2, zato sme slovenska družba prejete dividende izvzeti iz davčne osnove. Izplačevalec izpolnjuje pogoje glede ustrezne organizacijske oblike in sedeža oziroma dejanskega upravljanja ter glede rezidentstva in zavezanosti za DDPO, ki je primerljiv s slovenskim DDPO (Pravilnik o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb). (Finančne) prihodke od prejetih dividend družba izvzame iz obdavčenih prihodkov v zaporedni številki 2.5 obračuna DDPO. Na drugi strani pa poveča davčno osnovo v velikosti 5 % izvzetih prihodkov od tako prejetih dividend. V primeru izvzema tega dohodka iz davčne osnove nima pravice do odbitka tujega davka, plačanega v ZDA ob izplačilu udeležbe na dobičku. Možno pa je tudi, da namesto metode izvzema družba uporabi metodo odbitka*, kar bi pomenilo, da prihodka od dividend v obračunu DDPO ne bi izvzela iz davčne osnove, ampak bi uveljavila odbitek tujega davka po 62. členu ZDDPO-2 oziroma skladno s konvencijo med ZDA in Slovenijo.
* To izhaja tudi iz pojasnila davčnega organa 42151-1/2008 z dne 13. avgusta 2008 Izvajanje določb ZDDPO-2 – izvzemanje dividend.

dr. Mateja Drobež Tomšič,

20. 06. 2022

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?