IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Knjiženje obresti za stanja na podračunu UJP

”Stanja na podračunih pri UJP so obrestovana s pozitivno obrestno mero.
Kako naj proračunski uporabnik knjiži ta poslovni dogodek, da se bodo stanja pobotala v premoženjski bilanci?“


Odgovor:

Terjatve za obresti od stanja sredstev na podračunu se izkažejo kot terjatev do upravljavca sredstev sistema EZR (in ne do UJP) na kontih skupine 14. Proračunski uporabniki morajo vzpostaviti terjatve za obresti pa tudi prihodke. Drugi uporabniki terjatve za obresti knjižijo na konte skupine 14/28, določeni uporabniki pa na konte skupine 14/762. Upravljavec sredstev sistema EZR pa mora knjižiti povratno obveznost na kontih skupine 18/24.

mag. Jana Trbižan,

27. 02. 2023

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Davčna reforma naj se osredotoči na spremembo: