IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Izkazovanje presežka upravljanja z denarnimi sredstvi sistema EZR občine

”Stanja denarnih sredstev na podračunih se ponovno obrestujejo s pozitivno obrestno mero. To pomeni, da upravljavec sredstev sistema EZR občine od Banke Slovenije mesečno prejema obresti na stanje EZR občine, ki je odprt pri Banki Slovenije, kar je mesečno razvidno iz UJPnet. Te obresti pa plača imetnikom podračunov znotraj svojega EZR občine.
Kako občina knjiži te obresti?“


Odgovor:

Poslovni knjigi občine in upravljavca sredstev sistema EZR občine sta dve ločeni poslovni knjigi. Upravljavec sredstev sistema EZR občine navedene obresti izkazuje kot terjatev do Banke Slovenije na zadnji dan v mesecu (16/28), na prvi delovni dan v mesecu pa izkaže prihodek iz naslova obresti (110/16 in 28/7102). Upravljavec sredstev sistema EZR občine obrestuje stanja na podračunih svojih proračunskih uporabnikov. To pomeni, da na zadnji dan meseca do imetnikov podračunov znotraj svojega EZR občine izkaže obveznost za obresti na stanje podračunov (18/24), na prvi delovni dan v mesecu pa te obresti plača, zato upravljavec sredstev sistema EZR občine izkaže odhodek iz naslova plačanih obresti, torej 24/110 in 4035/18.
Konec koledarskega leta razlika med prihodki iz naslova obresti in odhodki iz naslova obresti za upravljavca sredstev sistema EZR občine predstavlja presežek, ki se prek zaključne temeljnice v bilanci stanja odrazi na kontu splošnega sklada (90). Do konca marca mora upravljavec sredstev sistema EZR občine navedeni presežek nakazati v proračun občine. Pri tem upravljavec ne oblikuje rezerve, ker nima vzpostavljenega upravljanja sredstev sistema EZR občine, kot to določa 10. člen Pravilnika o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države in občin. Upravljavec ima namreč v bilanci stanja v pasivi le stanja na podračunih in na aktivi le stanje pri Banki Slovenije. V tem primeru občina ne oblikuje rezerve, kar je določeno v 63/3 omenjenega pravilnika. Občina pripravi obračun presežka in ga v celoti prenese v proračun občine.

mag. Jana Trbižan,

13. 03. 2023

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Davčna reforma naj se osredotoči na spremembo: