IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Register tveganj

Javni zavod je ugotovil, da mora notranje revizije izvajati tudi na podlagi registra tveganj. O tem nima pripravljenega nobenega internega dokumenta niti ne ve, kako pristopiti k vzpostavitvi registra tveganj in ureditvi interne dokumentacije.
Na kakšen način naj javni zavod pristopi k pripravi registra tveganj?


Odgovor: Celovit sistem upravljanja tveganj zagotavlja uresničitev zastavljenih ciljev. Sistem je običajno zajet v registru tveganj, ki je po navadi v obliki preglednice. Proračunski uporabnik naj sprejme še interni akt (na primer navodila), v katerem podrobneje opredeli vse procese upravljanja tveganj, merila za ocenjevanje ter postopke dokumentiranja in poročanja in določi odgovorne osebe. Ti dokumenti naj bodo razumljivi, pregledni in dostopni. Namen dokumentov in v njih opisanih procesov je, da zagotavljajo pravočasno prepoznavanje vseh pomembnih tveganj in njihovih posledic. Proračunski uporabnik se nanje pripravi v obliki notranjih kontrolnih postopkov ter notranjih revizij in ukrepov za obvladovanje tveganj.

Več o tem na posvetovanju Zveze RFR: Letno poročanje v javnem sektorju za leto 2021.

Jasminka Mlakar

17. 01. 2022

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali menite, da so predlogi davčne reforme usmerjeni v pravo smer?