IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Najemnina, ki se vključuje v kasnejšo nakupno vrednost nepremičnine

Organizacija je dala v najem nepremičnino. Z najemnikom se je dogovorila, da obdobje najema traja pet let. Po koncu trajanja najema bo najemnik nepremičnino odkupil, najemnina, ki jo je poravnal v obdobju trajanja najema, pa zmanjšuje nakupno vrednost. Najemodajalec v času trajanja najema najemniku izdaja račune za najemnino. 

Kako organizacija (najemnik) pripozna tak poslovni dogodek?

Odgovor: Organizacija mora najprej presoditi, ali gre za dva posla (posel najema in posel prodaje) ali pa gre vsebinsko za en posel, to je posel nakupa nepremičnine z obročnim odplačilom ali za najem nepremičnine s prenosom lastninske pravice po prenehanju najema. Ker mora najemodajalec/prodajalec nepremičnino, katere pravni lastnik je, po desetih letih prodati organizaciji, je ne obvladuje. Ker je izpolnjen pogoj po SRS 1.10 (2019), organizacija takšen najem razvrsti med finančne najeme. To velja ne glede na to, da pogodba določa, da gre za poslovni najem. Pri finančnem najemu organizacija v bilanci stanja za sredstvo, dano v najem, pripozna terjatev. Ker se pri finančnem najemu skoraj vsa tveganja in koristi prenesejo na najemnika, najemodajalec najemnino obravnava kot vračilo glavnice in finančni prihodek, ki je nadomestilo oziroma zaslužek za naložena sredstva.

Več o tem na posvetovanju Zveze RFR Priprave na letno poročanje organizacij, ki računovodijo po SRS.

mag. Andreja Bajuk Mušič
18. 10. 2021

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali menite, da so predlogi davčne reforme usmerjeni v pravo smer?