IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Izdelek po naročilu kupca

Kupec je pri organizaciji naročil izdelek po naročilu, ki bo izdelan po njegovih specifikacijah. Ob zaključku poslovnega leta izdelek še ne bo končan. Stranki sta se s pogodbo dogovorili, da mora kupec kljub temu, da bo morda prekinil pogodbo pred dokončanjem izdelka, organizaciji plačati vse, kar je izdelala do tistega trenutka.

Kako organizacija knjiži?

Odgovor: Organizacija mora presoditi, ali izpolnjuje pogoje za pripoznavanje prihodkov v trenutku ali postopoma. Te določa SRS 15.45 (2019). Ker izvrševanje obveze (to je izdelava izdelka) ne ustvari sredstva, ki bi ga lahko organizacija uporabila na drug način, kot da ga dostavi kupcu, ima pa izvršljivo pravico do plačila za do določenega trenutka izpolnjeni del obveze, prihodke pripoznava postopoma. Na bilančni presečni datum po izbrani metodi ugotovi stopnjo dokončanosti in pripozna prihodke iz naslova izpolnjenega dela izvršitvene obveze.

Več o tem na posvetovanju Zveze RFR Priprave na letno poročanje organizacij, ki računovodijo po SRS.

mag. Andreja Bajuk Mušič
02. 11. 2021

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali menite, da so predlogi davčne reforme usmerjeni v pravo smer?