IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Konto obveznosti prispevka za RTV

Proračunski uporabnik za potrebe svoje dejavnosti plačuje prispevek za RTV. Na kateri konto naj knjiži obveznost za ta prispevek, da bo stanje ustrezno izkazano?

Odgovor: Prispevek za RTV, ki ga javni zavod RTV Slovenija obračunava po Zakonu o Radioteleviziji Slovenija (UL RS 96/05 ... 9/14), je dajatev, ki je predpisana z zakonom. Proračunski uporabniki, ki imajo obveznost za plačilo prispevka za RTV, jo prikažejo na kontih skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja. Tako bo stanje ustrezno izkazano in ne bo prihajalo do neskladja pri premoženjski bilanci.

Več o tem na posvetovanju Zveze RFR: Priprave na letno poročanje v javnem sektorju.

mag. Jana Trbižan
08. 11. 2021

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali menite, da so predlogi davčne reforme usmerjeni v pravo smer?