IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Del plače za povečan obseg dela v javnem sektorju

Osnovna šola izkazuje prihranke zaradi bolniške odsotnosti knjižničarke. Ali lahko šola ta sredstva kot del plače iz naslova povečanega obsega dela izplača poslovni sekretarki?

Odgovor: Javnemu uslužbencu se lahko izplača del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v posameznem mesecu, če povečan obseg dela opravi pri opravljanju rednih delovnih nalog uporabnika proračuna. Namen izplačila za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela je, da se nagradijo uslužbenci, ki so izvedli naloge, ki bi jih sicer morali izvesti odsotni javni uslužbenci (na primer zaradi bolezni ali nezasedenih delovnih mest). Vir za izplačilo povečanega obsega dela uslužbencem so lahko tudi sredstva projekta, če predpisi za izvedbo projekta tako določajo. Za izplačilo tega dela plače mora obstajati dogovor med javnim uslužbencem in predstojnikom, iz katerega izhajata vrsta in tudi obseg konkretnih nalog, ki jih je treba opraviti v povečanem obsegu. Za izplačilo iz naslova prihrankov so torej posredno pomembne naloge, ki jih prisotni uslužbenec izvede namesto tistega, ki je odsoten. Ker ima osnovna šola prihranke zaradi odsotne knjižničarke, lahko te prihranke skladno z omejitvami izplača poslovni sekretarki, če je po dogovoru o povečanem obsegu dela naloge knjižničarke tudi opravila, kar dokazuje s poročilom o opravljenem povečanem obsegu dela.

Več o tem na posvetovanju Zveze RFR Priprave na letno poročanje v javnem sektorju

mag. Jana Trbižan
15. 11. 2021

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali menite, da so predlogi davčne reforme usmerjeni v pravo smer?