IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Slabitev amortizacije pravice do uporabe sredstva

Organizacija se ukvarja z gostinstvom in turizmom in ima v najemu hotele. V zvezi s tem poslovnim dogodkom ima pripoznano pravico do uporabe teh sredstev. Ali mora slabiti pravico do uporabe sredstev zaradi razmer, ki so nastale v povezavi z epidemijo COVID-19?

Odgovor: Pravico do uporabe sredstva mora za slabitev organizacija presojati v okviru pravil SRS 17 – Oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev. Zaradi epidemije COVID-19 sta v obravnavanem primeru izpolnjena dejavnika iz točk b in c v SRS 17.4, ki nakazujeta na znamenja, da so sredstva lahko oslabljena. Mora pa te dejavnike organizacija presojati v sklopu dejavnosti, ki jo opravlja. Če jo normalno opravlja in ne pričakuje pomembnega poslabšanja poslovanja v prihodnjih letih, dejavniki ne nakazujejo, da je pravica do uporabe sredstva oslabljena. Če pa so dejavniki izpolnjeni, mora organizacija pristopiti k izvedbi testa slabitve. Pri tem v povezavi s pravico do uporabe sredstva upošteva splošna pravila za oslabitev – pravica do uporabe sredstva je zgolj eno izmed sredstev, ki pripadajo denar ustvarjajoči enoti.

Več o tem na posvetovanju Zveze RFR: Priprave na letno poročanje organizacij, ki računovodijo po SRS

mag. Andreja Bajuk Mušič
22. 11. 2021

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali menite, da so predlogi davčne reforme usmerjeni v pravo smer?