IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Knjiženje razlike po ugotovitvi dejanskega odbitnega deleža DDV pri drobnem inventarju, ki je bil v celoti odpisan ob nabavi

Javni zavod je izračunal razliko med začasnim in dejanskim odbitnim deležem vstopnega DDV. Med letom je nabavil tudi drobni inventar, ki ga je v celoti odpisal ob nabavi in ga knjižil na konte 041, 174/220 in 462/051. Kako javni zavod ob koncu leta knjiži razliko med začasnim in dejanskim odbitnim deležem, ki se nanaša na ta drobni inventar?


Odgovor: Povečanje ali zmanjšanje terjatev za vstopni DDV zaradi razlike med začasnim in dejanskim odbitnim deležem se pripozna kot neposredno povečanje ali zmanjšanje posamične nabavne vrednosti sredstev (blaga) ali storitve.

Javni zavod ima dve možnosti. Ena od njih je, da razliko med začasnim in dejanskim odbitnim deležem vstopnega DDV, ki se nanaša na nabavo drobnega inventarja, v celoti odpisanega ob nabavi, knjiži kot povečanje drugih prihodkov ali drugih odhodkov.

Lahko pa se odloči tudi za drugo možnost: na dan 31. decembra za ugotovljeno razliko poveča ali zmanjša nabavne vrednosti v tem letu kupljenih sredstev. Ker pa je bil drobni inventar v celoti odpisan ob nabavi (knjižen na konte 041, 051 in v odhodke), lahko razliko med začasnim in dejanskim odbitnim deležem DDV, ki se nanaša na ta drobni inventar, knjiži na konta 041 in 051, knjiži pa tudi povečanje drugih prihodkov ali drugih odhodkov.
Javni zavod mora v pravilniku o računovodstvu opredeliti, na katerega od dveh možnih načinov bo knjižil razliko med začasnim in dejanskim odbitnim deležem vstopnega DDV pri drobnem inventarju, ki je bil v celoti odpisan ob nabavi, in to dosledno tudi tako izvajati.

Več o tem na že dostopnem posvetovanju Zveze RFR Priprave na letno poročanje v javnem sektorju.

mag. Jana Trbižan
13. 12. 2021

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali menite, da so predlogi davčne reforme usmerjeni v pravo smer?