IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Register tveganj za proračunske uporabnike

Zakon o javnih financah določa, da je predstojnik neposrednega in posrednega uporabnika odgovoren za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovodenja in kontrol ter notranjega revidiranja z namenom, da se dosežejo zastavljeni cilji in da se zagotovi, da bodo sredstva zavarovana pred izgubo, oškodovanji in prevarami. Javni zavod ima skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) pripravljen načrt integritete, v katerem so zajeta tveganja koruptivnega, neintegritetnega, neetičnega oziroma drugega protipravnega ravnanja in njihovo obvladovanje.
Predstojnika javnega zavoda zanima, ali opredeljena tveganja v načrtu integritete zadostujejo za skladnost poslovanja z Zakonom o javnih financah.


Odgovor: V skladu z ZIntPK mora proračunski uporabnik opredeliti posebno skupino tveganj. To so tveganja, ki jih morajo nekatere organizacije javnega sektorja obvladovati s pomočjo načrtov integritete. Pri tem morajo upoštevati smernice za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete. Pri poslovanju javnega zavoda pa nastajajo tudi druge skupine tveganj, ki lahko posledično vplivajo na porabo javnih sredstev. Zato mora javni zavod vzpostaviti register tveganj, ki jih ima pri poslovanju in predstavljajo omejitve pri doseganju ciljev iz finančnega načrta. Na osnovi ocen tveganj predvidijo tudi področja, na katerih mora izvajati notranje revizije. Odgovornost za upravljanje tveganj nosi predstojnik, v proces upravljanja tveganj pa so vpleteni vsi zaposleni. Pri tem jim lahko v obliki svetovanja pomagajo tudi notranji revizorji.
 
Več o tem na posvetovanju Zveze RFR Letno poročanje v javnem sektorju za leto 2021.

Jasminka Mlakar
20. 12. 2021

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali menite, da so predlogi davčne reforme usmerjeni v pravo smer?