IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Poročanje o opravljenih storitvah končnim potrošnikom

Slovenski davčni zavezanec je v drugi polovici leta 2021 stranki – fizični osebi opravil storitev na nepremičnini v drugi državi članici EU. Tujega DDV ni plačal, na računu pa se je skliceval na 27. člen ZDDV-1. Zanima ga, ali bo moral o tej in morebitnih podobnih storitvah poročati v posebnem poročilu, ki ga je treba oddati do 31. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto.


Odgovor: Pravilnik o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo (UL RS 102/21) s 1. julijem 2021 uvaja nova pravila pri DDV. V 9/2 tega pravilnika je določeno obvezno poročanje o skupni vrednosti dobav blaga in opravljenih storitev (brez DDV) v predhodnem koledarskem letu po posamezni državi članici. Iz navedene določbe izhaja, da poročilo (ki ga je sicer treba oddati do 31. januarja 2022) poleg prodaj blaga na daljavo zadeva le digitalne storitve (storitve TBE), ne pa drugih storitev, za katere prag pri 10.000 EUR ne velja. Obravnavani davčni zavezanec o storitvah, opravljenih fizičnim osebam na nepremičninah v drugih državah članicah, davčnemu organu ne poroča.

Več o evidentiranju in poročanju pri ureditvi VEM tudi na posvetovanju Zveze RFR Ključne davčne teme in novosti, ki jih morate poznati ob prehodu v leto 2022.

mag. Mojca Zupančič

27. 12. 2021

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali menite, da so predlogi davčne reforme usmerjeni v pravo smer?