IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Popravljanje napak preteklih let pri poročanju Ajpesu

Organizacija, ki se razvršča med majhne, je ugotovila, da je za poslovno leto 2020 poročala o prihodkih iz prejetih državnih pomoči, ki so bili izkazani v prevelikem znesku. Kako popravi napako?


Odgovor: Organizacija popravi napake iz preteklih obdobij za nazaj, in sicer v prvih računovodskih izkazih, odobrenih za objavo, po odkritju napak. Popravi jih s preračunavanjem primerjalnih zneskov sredstev, dolgov in vseh vpletenih sestavin kapitala predstavljenega preteklega obdobja, in sicer tako, kot da do njih v preteklem obdobju sploh ne bi prišlo. Učinka popravkov napak iz preteklih obdobij ne vključi v poslovni izid obdobja, v katerem je prišlo do odkritja napak, prav tako ga ne prikaže v postavki zadržanega poslovnega izida. Zelo pomembno je, seveda če je to mogoče, da organizacija odpravo napak in učinek njihovega vpliva na postavke v računovodskih izkazih zaradi preračuna primerljivih podatkov razkrije.

Več o tej temi na posvetovanju Zveze RFR Letno poročanje organizacij, ki računovodijo po SRS, za leto 2021.

mag. Andreja Bajuk Mušič

03. 01. 2022

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali menite, da so predlogi davčne reforme usmerjeni v pravo smer?