IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Sodila za razporejanje stroškov na javno službo in tržno dejavnost

Javni zavod izvaja javno službo in tržno dejavnost. Pri izvajanju se mu pojavljajo stroški, med katerimi so nekateri neposredni in jih lahko v celoti pripiše posamezni dejavnosti, drugi pa se nanašajo na celotno dejavnost zavoda.

Kako naj javni zavod stroške, ki se nanašajo na celotno dejavnost, razporedi na javno službo in tržno dejavnost?


Odgovor: Uporabniki, ki pridobivajo prihodke iz proračuna in iz drugih virov, morajo spremljati prihodke in odhodke za vsako dejavnost posebej. Kaj je za uporabnika javna služba in kaj prodaja na trgu, mora določiti ustanovitelj. Ločeno spremljanje prihodkov zato ni problematično, saj lahko že na podlagi poslovnega dogodka opredelijo, za katero dejavnost gre. Ločeno spremljanje odhodkov pa je težja naloga. Uporabnik mora za razporeditev teh stroškov uporabiti sodila in ključe. Nekatera pristojna ministrstva so sodila za razporejanje splošnih stroškov določila*. Če pristojno ministrstvo sodil ni določilo, jih mora določiti uporabnik sam. Če nima ustreznejšega sodila, lahko uporabi razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne dejavnosti. Pomembno pa je, da sodila zapiše v svoj interni akt in jih dosledno uporablja.

*Na primer Ministrstvo za zdravje jih je objavilo na https://www.gov.si/teme/izvajanje-zdravstvene-dejavnosti/, Razmejitev dejavnosti JZZ na javno službo in tržno dejavnost.

Več o tem na posvetovanju Zveze RFR Letno poročanje v javnem sektorju za leto 2021.

mag. Jana Trbižan

10. 01. 2022

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali menite, da so predlogi davčne reforme usmerjeni v pravo smer?