IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Vpis podatkov o refundirani boleznini v finančno poročilo o izvajanju osebne asistence

Izvajalec osebne asistence refundirano boleznino knjiži po bruto načelu: med stroški izkazuje obračunane boleznine zaposlenih, med prihodki pa tiste, ki jih z ZZZS prejme za pokrivanje teh stroškov.

Kako v finančnem poročilu, ki ga oddaja ministrstvu, pristojnemu za invalidsko varstvo, prikaže te stroške in prihodke?


Odgovor: Izvajalec mora paziti, da stroški in prihodki iz naslova refundiranih boleznin ne bodo povzročili neupravičenega povečanja ali zmanjšanja rezultata poslovanja izvajanja osebne asistence iz proračunskih sredstev oziroma iz sredstev ministrstva. To bi namreč pomenilo neustrezen izračun zneska, do katerega je upravičen izvajalec. Zveza RFR zato predlaga, da izvajalec strošek nadomestil za refundirane boleznine v finančnem poročilu prikaže med neupravičenimi stroški dela oziroma med neupravičenimi stroški nadomestil. Med prihodki pa naj jih posebej prikaže med tistimi iz naslova refundiranih boleznin. Na tak način bo tako stroške teh nadomestil kot tudi prihodke, prejete za njihovo pokritje, izločil iz izračuna in bo izkazan ustrezen rezultat poslovanja iz naslova upravičene porabe sredstev v skladu s Pravilnikom o osebni asistenci.

Več o upravičenosti in knjiženju o izvajanju osebne asistence lahko preberete v sestavku Upravičenost in knjiženje stroškov ter poročanje o izvajanju osebne asistence.

mag. Jana Trbižan,

04. 07. 2022

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?