revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Prejem in poraba proračunskih sredstev za investiranje

Javni zavod sprašuje, kako naj v poslovnih knjigah izkaže proračunska sredstva, ki jih je od financerja prejel za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev. Ali mora pri knjiženju na konto 980 upoštevati tudi vpliv odbitnega DDV?

Odgovor: Da, javni zavod mora pri knjiženju prejetih sredstev (na konte podskupine 980) in denarnih sredstev, porabljenih za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev (na konte skupin razreda 0), upoštevati tudi DDV. Predpostavimo, da je financer nakazal 122 denarnih enot. Pri nakupu opredmetenega osnovnega sredstva dobavitelj na računu zaračuna vrednost 100 denarnih enot in 22 denarnih enot DDV. Če javni zavod ni identificiran za DDV, je znesek na računu tudi nabavna vrednost opredmetenega osnovnega sredstva in je enak nakazilu financerja, ki je evidentirano kot vir tega sredstva. Če ima javni zavod pravico do 100-odstotnega odbitka DDV, je nabavna vrednost 100 denarnih enot, 22 denarnih enot pa je povečanje vira, ki se odvisno od dogovora s financerjem lahko nameni za nove nabave. Podobno je v primeru delnega odbitka, le da se del DDV prelije v nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva, del pa ostaja pri viru.

Več o tem na posvetovanju Zveze RFR Letno poročanje za javni sektor.

Mag. Milenka Čižman

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kako bo digitalizacija vplivala na računovodski poklic?