revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Dohodnina od dividend ali udeležbe na dobičku

Družbenik enoosebne družbe je sprejel sklep o delitvi celotnega nerazdeljenega dobička v tej družbi, ki znaša 500.000 EUR. Družba ima oblikovane tudi zakonske rezerve v velikosti 10 % osnovnega kapitala družbe. Družbenik je že več kot 20 let imetnik deleža v družbi in je slovenski rezident.
Ali se lahko razdelijo tudi zakonske rezerve? Ali predstavlja ta znesek nerazdeljenega dobička bruto ali neto znesek in kakšna je obdavčitev udeležbe na dobičku ter ali je stopnja nižja, ker je že 20 let družbenik?

Odgovor: Družbenik je sprejel sklep o delitvi nerazdeljenega dobička v znesku 500.000 EUR, kar predstavlja bruto znesek udeležbe na dobičku oziroma dividende. Družba, ki je plačnik davka po 58. členu ZDavP-2, mora namreč v breme tega dohodka v imenu in za račun družbenika obračunati, odtegniti in plačati davčni odtegljaj (dohodnino), ki tako zmanjša bruto dohodek (57. člen ZDavP-2). Stopnja dohodnine od udeležbe na dobičku znaša 25 % (kar znaša 125.000 EUR), ne glede na to, koliko časa je družbenik že imetnik deleža, na podlagi katerega bo prejel to udeležbo. Stopnja dohodnine bi se znižala, če bi družbenik odsvojil delež po določbah ZDoh-2, kar pa se v tem primeru ne bo zgodilo. Družba o davčnem odtegljaju poroča na obrazcih REK-2 in iREK, vrsta oznake dohodka v obrazcu REK-2 pa je 1920. Družbenik lahko prejme le udeležbo na nerazdeljenem dobičku, ne more pa si deliti zakonskih rezerv, ker je to po 64/10 ZGD-1 prepovedano.

Dr. Mateja Drobež Tomšič

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kako bo digitalizacija vplivala na računovodski poklic?