revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

"Interna realizacija" storitev

Javni zavod sprašuje, kako naj v poslovnih knjigah izkaže izdajanje računov med organizacijskimi enotami javnega zavoda. Javni zavod na enem od področij svoje dejavnosti javne službe opravlja take storitve, da jih ena organizacijska enota opravi, druga pa jih koristi. Poleg tega te iste storitve naročajo tudi druge pravne in fizične osebe, med njimi proračunski uporabniki. Kako naj pravilno knjiži račune na kontih skupin 14 in 24, na katerih knjiži tako interno realizacijo kot tudi terjatve do proračunskih uporabnikov?

Odgovor: Knjiženje "interne realizacije", to je izkazovanja terjatev in obveznosti ter prihodkov in odhodkov znotraj pravnih oseb, ne obstaja. Predvsem pri proračunskih uporabnikih se konti skupin 14 in 24 uporabljajo le za knjiženje terjatev in obveznosti med proračunskimi uporabniki, ki so pravne osebe, ne pa za knjiženje prometa med organizacijskimi enotami znotraj ene pravne osebe. Tudi če si organizacijske enote medsebojne storitve plačajo, ker imajo ločene transakcijske račune, je storitev opravljena znotraj pravne osebe. Kadar posamezne organizacijske enote znotraj določenih uporabnikov medsebojno opravljajo storitve ali dobavljajo blago, lahko za potrebe ugotavljanja uspešnosti poslovanja izkazujejo tako imenovano interno realizacijo. Tak način medsebojnih obračunov ne vpliva na izkazovanje prihodkov. Več o tem na posvetovanju Zveze RFR Letno poročanje za javni sektor.

Mag. Milenka Čižman

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kako bo digitalizacija vplivala na računovodski poklic?