revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Odbitek DDV pri danih predplačilih

Slovenskemu zavezancu za DDV bo tuji davčni zavezanec v februarju 2019 na poslovni stavbi v Sloveniji opravil gradbeno storitev, zato mu je bilo nakazano predplačilo. Tujec se v Sloveniji ni identificiral za DDV, zato tudi ni obračunal in odvedel DDV od prejetega predplačila. Prejemnik storitve sprašuje, kakšne so pri tej transakciji njegove obveznosti in pravice iz naslova DDV.

Odgovor: Če je plačilo izvedeno, preden je blago dobavljeno ali storitev opravljena, nastane obveznost obračuna DDV na dan prejema predplačila (33/5 ZDDV-1). Predplačila pa so lahko plačana tudi tujim zavezancem za prihodnjo transakcijo, katere kraj obdavčitve bo na ozemlju Slovenije, kot je pri storitvi v obravnavanem vprašanju. Za take primere velja 76/3 ZDDV-1, ki določa, da če davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža, ne plača DDV, ki bi ga moral, obveznost plačila tega davka pade na prejemnika blaga oziroma storitve. Ta oseba pa ima pravico, da obračunani DDV odbije v skladu s splošnimi pogoji, ki veljajo za odbitek DDV. Zavezanec, ki da predplačilo, lahko uveljavi odbitek DDV v davčnem obdobju, v katerem prejme račun za dano predplačilo, ali kasneje. Ne glede na navedeno pa zavezanec, ki da predplačilo za dobavo, za katero je določen kot plačnik DDV v skladu z 76/1/2 ali 3, 76/3 ali 76.a členom ZDDV-1, lahko uveljavlja odbitek tega davka ne prej kot v davčnem obdobju, v katerem obračuna DDV od danega predplačila (99/2 P-ZDDV-1). V konkretnem primeru plačnik predplačila tako v januarju 2019 obračuna DDV namesto tujca in ta davek uveljavlja kot odbitnega.

Mag. Mojca Zupančič

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kako bo digitalizacija vplivala na računovodski poklic?