revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Promocija zdravja na delovnem mestu

Družba, ki opravlja proizvodno dejavnost, je v izjavi o varnosti sprejela tudi ukrepe za promocijo zdravja na delovnem mestu zaradi ohranjanja telesnega in duševnega zdravja. Ukrep predvideva, da družba organizira telesno vadbo za vseh 48 zaposlenih. Zaradi organizacije delovnega časa ta ukrep izvajajo zunaj delovnega časa in prostora. Vadbo organizirajo v najeti telovadnici, za to pa najamejo dva vaditelja. Mesečni strošek tega ukrepa promocije zdravja na delovnem mestu je 320 EUR (najem telovadnice in vaditeljev). Ali je tak ukrep boniteta za zaposlene in ali so stroški davčno priznani?

Odgovor: Z organizirano vadbo zaposleni ohranjajo telesno (in/ali duševno) zdravje, ki bi se jim zaradi dela lahko poslabšalo, delodajalec pa ta ukrep organizira, ker je po ZVZD-1 dolžan sprejeti določene ukrepe za ohranjanje ter krepitev telesnega in duševnega zdravja zaposlenih. Zveza RFR na podlagi navedenih okoliščin meni, da organizirana vadba za zaposlene ni boniteta, ki bi bila obdavčena z dohodnino in prispevki, odhodek delodajalca v zvezi s tem ukrepom pa je davčno priznan. ZDoh-2 namreč ne obdavčuje določenih "ugodnosti" zaposlenih, med njimi pa so tudi ugodnosti manjših vrednosti, ki jih delodajalec zagotavlja vsem zaposlenim pod enakimi pogoji (39/3/1 ZDoh-2). Mednje lahko razvrstimo tudi organizirano vadbo za zaposlene. Ta "ugodnost" ni obdavčljiva, ker je davčna osnova po oceni Zveze RFR majhna ter bi bilo vrednotenje in prisojanje vrednosti (pavšalni strošek za zagotavljanje ugodnosti za celoten delovni kolektiv) ugodnosti posameznemu zaposlenemu težavno. Po mnenju Zveze RFR je odhodek v zvezi z organizirano vadbo davčno priznan, saj je posledica sprejetih ukrepov ohranjanja zdravja na delovnem mestu po ZVZD-1. Po Fursovem mnenju ukrepi izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu, ki se ne izvajajo med delovnim časom, praviloma ne izpolnjujejo pogojev za priznanje po 29. členu ZDDPO-2, razen če je tak konkretni ukrep neposredno predpisan z zakonom. Zveza RFR meni, da delodajalec lahko utemelji, da so ti odhodki davčno priznani, saj so posledica opravljanja obdavčene dejavnosti (29/2/2 ZDDPO-2), sprejeti pa so tudi zaradi zakonskih zahtev po ZVZD-1. Več o uveljavljanju davčnih olajšav za investiranje in drugih temah v zvezi z DDPO bomo spregovorili na posvetovanju Zveze RFR Posebnosti in poudarki obračuna DDPO za leto 2018.

Dr. Mateja Drobež Tomšič

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kako bo digitalizacija vplivala na računovodski poklic?