revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Fiskalno pravilo – izračun presežka

Javni zavod izračunava presežek po fiskalnem pravilu. Katere obveznosti mora odšteti od presežka prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka, da ugotovi presežek prihodkov po fiskalnem pravilu?

Odgovor: Javni zavod mora od presežka prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka odšteti vse kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve (konte skupin 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 in 29), vse dolgoročne pasivne časovne razmejitve ter dolgoročne finančne in poslovne obveznosti (konte skupin 92, 96 in 97) in neporabljeno obveznost do virov sredstev, ki predstavlja neporabljena sredstva za investicije (konto podskupine 980 minus konti skupin od 00 do 05). Če kljub tem zmanjšanjem ugotovi presežek prihodkov po fiskalnem pravilu, ga evidentira znotraj podskupine kontov 985 (kot notranjo razporeditev (na primer 9858/9859)).

Mag. Milenka Čižman

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kako bo digitalizacija vplivala na računovodski poklic?