revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Izplačilo dividend v Izrael

Slovenski rezident vsako leto, odkar je pravna oseba iz Izraela postala njen 100-odstotni lastnik, izplača tudi dividende. Ali se mora ob izplačilu dividend v Izrael upoštevati tudi večstranska konvencija?

Odgovor: Obveznost plačila 15-odstotnega davčnega odtegljaja od dividend, izplačanih v Izrael, določa 70. člen ZDDPO-2. Konvencija, sklenjena z Izraelom, omogoča zavezancem, da uveljavljajo plačilo davčnega odtegljaja po 5-odstotni davčni stopnji, pod pogojem, da sta prejemnik in izplačevalec dividend najmanj 10-odstotno kapitalsko povezana. Prejemnik dividend to ugodnost iz konvencije uveljavlja na obrazcu KIDO 1 oziroma KIDO 9 (260. in 262. člen ZDavP-2). Za izplačila dividend, opravljena po 1. januarju 2019, pa je treba upoštevati še novo večstransko konvencijo. Za konvencijo z Izraelom je bilo že objavljeno združeno besedilo. Večstranska konvencija prinaša dodaten pogoj za uveljavitev nižje stopnje davčnega odtegljaja, in sicer 10-odstotno kapitalsko povezavo, ki traja najmanj 365 dni. Fursu bo ob uveljavljanju nižje stopnje davčnega odtegljaja po konvenciji treba predložiti dokazilo o ustrezni kapitalski povezavi. Način predložitve potrdila še ni predpisan, zato se dokazilo vloži kot lastni dokument prek eDavkov ali pa se to ustrezno označi v obrazcu KIDO 1. Če ni dokazila ali če ni zadoščeno pogoju najmanj 365-dnevne kapitalske povezave, mora plačnik davka ob izplačilu obračunati davčni odtegljaj po 15-odstotni davčni stopnji, kot določa 70. člen ZDDPO-2, uveljavljanje ugodnosti po konvenciji pa ni mogoče. Ker Izrael ni država članica EU oziroma EGP v nobenem primeru prav tako ni mogoče uveljavljati oprostitve za izplačila med povezanimi osebami po 71. členu ZDDPO-2 in oprostitve po 70/3 ZDDPO-2.

Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: