revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Prejeti računi pri najemih

Srednje velika organizacija je za najeto sredstvo pripoznala pravico do uporabe in obveznost iz najema. Kako knjiži prejeti račun za plačilo najemnine?

Odgovor: Organizacija prejetega računa v knjigovodskih evidencah ne knjiži ponovno. Obveznost iz najema je namreč pripoznala že, ko je knjižila pravico do uporabe sredstva in obveznost iz najema ob začetnem pripoznanju. Prejeti račun v tem primeru predstavlja nalog za plačilo, in ne listino za knjiženje, saj je obveznost iz najema organizacija pripoznala že na osnovi sklenjene najemne pogodbe. Mora pa organizacija v tekočem mesecu pripoznati še obveznost za obresti in odhodke financiranja, saj teh ob začetnem pripoznanju ni knjižila, ter DDV, če je zaračunan in ga organizacija ni vključila v začetno pripoznanje obveznosti iz najema. Prav tako mora prejeti račun evidentirati v evidencah DDV. Več o tem na posvetovanju Zveze RFR Najemi – vprašanja in odgovori glede računovodske in davčne obravnave po začetku veljavnosti SRS 1, 2 in 6 (2019).

Mag. Andreja Bajuk Mušič

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kako bo digitalizacija vplivala na računovodski poklic?