revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Obravnava nakazil članarine sindikatu

Sindikat od svojih članov zbira članarino. Obračun članarine opravi delodajalec kot odtegljaj pri plači delavcev in jo nakaže na račun sindikata. Po statusnih pravilih mora sindikat 30 % zbrane članarine nakazati zvezi sindikatov. Kako naj izkaže zbrano članarino v prihodkih in odhodkih?

Odgovor: Sindikat mora, ker je tako določeno z ustanovitvenim aktom, zbirati članarino tako zase kot tudi za zvezo sindikatov, v katero je vključen. Ko od delodajalca prejme članarino na svoj račun, mora ravnati takole:

• celoten znesek nakazane članarine izkaže na svojem transakcijskem računu (konto 110),
• del članarine, ki pripada sindikatu, izkaže kot prihodke (konto 768),
• del članarine, ki pripada zvezi, pa izkaže kot obveznost do zveze (konto 245), saj v tem delu posluje v tujem imenu za tuj račun,
• obveznost do zveze zapre z nakazilom denarnih sredstev (245/110). 

Na kontih odhodkov ne izkazuje nakazila sredstev članarine zvezi, saj prav tako ne izkazuje prihodkov iz dela članarine, ki pripada zvezi.

Mag. Milenka Čižman

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: