revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Obravnava odškodnin zavarovalnice za različne škodne primere

Javni zavod je prejel odškodnino zavarovalnice za pokrivanje stroškov odprave posledic poplave. Stroški se nanašajo na storitve čiščenja, nakup materiala, delo zaposlenih in podobno. Kako poknjižiti prejeto odškodnino in kakšno bi bilo knjiženje, če bi jo prejeli za uničena osnovna sredstva?

Odgovor: Javni zavod knjiži odškodnino zavarovalnice različno, odvisno od zavarovanega škodnega dogodka in od namena prejete odškodnine. Med prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki so lahko odškodnine, prejete od zavarovalnic, za poškodovana ali uničena sredstva ali pa za odpravo posledic škodnega dogodka. Odškodnina za popravilo poškodovanega sredstva spada med te prihodke takoj, enako tudi odškodnina za odpravo posledic škodnega dogodka. Odškodnina za uničeno sredstvo (takšno sredstvo se izloči iz uporabe) pa se knjiži glede na način pokrivanja stroškov amortizacije. Če se je strošek amortizacije osnovnega sredstva, za katero je bila prejeta odškodnina, pokril v breme vira, se odškodnina knjiži neposredno na konto obveznosti do virov sredstev. Če pa se je strošek amortizacije pokril v breme prihodkov, se odškodnina knjiži med prevrednotovalne poslovne prihodke.

Mag. Milenka Čižman

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: